Educatieve master in de wetenschappen en technologie: fysica

In de educatieve master fysica kan je je niet alleen op hoog niveau verder bekwamen in de fysica, maar word je ook prima voorbereid als leraar in jouw vak. Je combineert immers de lerarenopleiding met een uitgebreid verdiepend pakket in de fysica, waarbij er ruim aandacht wordt besteed aan de plaats en mogelijkheden van STEM in het secundair onderwijs.

Verder verdiepen in fysica

Je start samen met alle andere studenten uit de educatieve master wetenschappen en technologie met het opleidingsonderdeel 'History of Science and Society'. Hierin komen niet alleen de oorsprong, evolutie en belangrijke verwezenlijkingen en sleutelfiguren van diverse wetenschappelijke disciplines aan bod, maar leer je ook om dit alles historisch en maatschappelijk te contextualiseren.

Daarnaast volg je het een deel van het verplichte gedeelte fysica uit de niet-educatieve master, zodat je een mooi overzicht krijgt van het ganse veld. Speciaal voor deze educatieve master werd het opleidingsonderdeel 'Vaardigheden in experimentgebaseerd fysica-onderwijs' uitgewerkt, dat je een extra troef biedt als toekomstige leraar fysica.

Dit alles vul je zelf verder aan met keuzeopleidingsonderdelen uit de verschillende takken van de fysica, met bv. biofysica, medische fysica, theoretische fysica, nanofysica of subatomaire fysica, of met wiskundige opleidingsonderdelen.

Deze opleidingsonderdelen worden grotendeels in het Engels en af en toe in het Nederlands gegeven. Je volgt ze steeds samen met de studenten uit de (niet-educatieve) master fysica.

Leraar worden

In de component leraarschap wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Masterproef

In je masterproef breng je de fysica en de lerarenopleiding samen. Je kan bv. een wetenschappelijk onderzoek in de fysica uitvoeren dat je nadien vertaalt naar een didactische toepassing, of je kan kiezen voor een vakdidactisch onderzoek in de fysica.