Side header image

Master in de sociaal-economische wetenschappen

Profiel

Je opleiding

Met de masteropleiding sociaal-economische wetenschappen vervolmaak je je opleiding in de economie en de sociologie.

Je kiest twee maatschappelijke domeinen die je vanuit sociologisch en economisch perspectief bestudeert. Daarbij (en ook in de masterproef) werk je aan een synthese van multidisciplinaire theoretische inzichten en bekijk je beleidsperspectieven over concrete vraagstukken.

Je toekomst

De opleiding bereidt je voor op een loopbaan in een sector waar je concrete beleidsadviezen formuleert of een onderzoeksopzet uitwerkt dat rekening houdt met de veelzijdigheid van onze samenleving.

Je wordt gezien als de ideale go-between tussen vakgerichte experten en beleidsmakers, of neemt zelf beslissingen die vanuit een brede basiskennis gestoeld zijn op wetenschappelijke expertise.

Je oefent beleidsfuncties uit of werkt als zelfstandig onderzoeker aan universiteiten, bij de overheid of in de privésector.