Engels

Voor een volledig studieprogramma combineer je Engels met één andere optie:

Hoe ziet de opleiding Engelse taal- en letterkunde eruit?

De studie van het Engels blijft populair: geen enkele andere taal opent zoveel deuren op de wereld.

De bacheloropleiding voor studenten Engels in de taal- en letterkunde bestaat uit drie gelijkwaardige componenten: letterkunde, taalkunde en taalbeheersing, aangevuld met een cursus over cultuur en geschiedenis. In het eerste jaar zorgt het vak over de cultuur en geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten voor een basis waarop alle andere vakken verder kunnen bouwen.

De opleidingsonderdelen letterkunde werken hoofdzakelijk in de breedte. Eerst krijg je een historisch overzicht van de Engelstalige literatuur. Hier komen in de colleges brede historische ontwikkelingen aan bod, maar je krijgt ook al een fraaie verzameling recente teksten in kleine groepen te lezen. Vervolgens spitsen we de aandacht toe op de negentiende-eeuwse letterkunde (BA2) en de twintigste-eeuwse letterkunde (BA3). Deze klemtoon op ‘moderne’ literatuur, die terugkeert in het masterprogramma, onderscheidt de opleiding van die aan andere Vlaamse universiteiten.

Voor de opleidingsonderdelen taalkunde gaan we analoog te werk: eerst leggen we een basis en vervolgens gaan we in de diepte. In ‘English grammar 1’ leer je enkelvoudige zinnen grammaticaal te analyseren. In ‘English grammar 2’ verdiepen we het inzicht door te gaan kijken naar complexe zinnen. Verder is er aandacht voor de studie van het Engels in vergelijkend perspectief, zowel extern in vergelijking met andere levende talen als intern in het licht van de talloze varianten van de taal.

Voor de opleidingsonderdelen taalbeheersing is de opbouw vergelijkbaar: ze zijn erop gericht je lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid te verhogen zodat je op het moment dat je afstudeert een Engels hanteert dat al mooi in de buurt komt van moedertaalsprekers. Tegelijk zetten we hier een eerste keer in op verdieping: vanuit de taalbeheersing starten we met een academisch schrijftraject dat ook in andere cursussen wordt uitgewerkt. Hierdoor word je geleidelijk voorbereid op het schrijven van papers en een scriptie later in de opleiding.