Frans

Voor een volledig studieprogramma combineer je Frans met één andere optie:

Hoe ziet de opleiding Franse taal- en letterkunde eruit?

Het Frans is op dit ogenblik nog steeds één van de meest invloedrijke talen ter wereld: het is een officiële taal in 25 landen, het is samen met het Engels de enige taal die op de vijf continenten wordt gesproken en het wordt nog steeds zeer frequent gebruikt als gemeenschappelijke taal binnen veel internationale groepen en organisaties. Het is ook een groeitaal: wereldwijd nam tussen 2010 en 2014 het aantal sprekers van het Frans toe met zo’n 7%. Daarnaast is en blijft Frans natuurlijk ook de tweede landstaal in België.

Wanneer je deze taal goed beheerst, heb je dus belangrijke troeven in handen voor de uitbouw van je carrière, nationaal en internationaal. Maar Frans is ook en vooral één van de grote cultuurtalen in Europa, en Frans leren is daarom meer dan alleen een taal leren: kennis van het Frans geeft je toegang tot een bijzonder rijk literair universum en een originele en creatieve ideeënwereld in het domein van de wetenschappen en de kunsten. Door dit contact met de rijke Franse cultuur, leer je ook creatief denken en proef je van de Franse “art de vivre”.

Je opleiding

De opleiding Franse taal- en letterkunde aan de UAntwerpen bestaat uit vier onderdelen: taalverwerving, taalkunde, letterkunde en cultuurkunde.

In de cursussen taalverwerving leer je de Franse taal op een uitstekende manier te beheersen, op het vlak van lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid. Naarmate je vordert in je bachelor, verschuift de focus meer en meer van algemene naar academische taalvaardigheid. Op die manier word je degelijk voorbereid op het schrijven van je bachelor- en later eventueel je masterproef. Omdat vanaf dag één alle opleidingsonderdelen Frans ook in het Frans gedoceerd worden, krijg je elke dag je “portie” gesproken Frans.

In de cursussen Franse letterkunde krijg je eerst en vooral een overzicht van belangrijke auteurs en stromingen uit de Franse literatuurgeschiedenis. Geen saaie opsomming: meteen worden er samen teksten gelezen, besproken en in hun context geplaatst, waardoor de literatuur ook echt gaat leven. Daarnaast ga je bij ons ook zelf creatief aan de slag met teksten, bijvoorbeeld door in de cursus over de beroemde 19de-eeuwse Franse dichter Baudelaire zelf een gedicht “à la Baudelaire” te schrijven. Ten slotte hebben we bijzondere aandacht voor de literatuur buiten de grenzen van Frankrijk. Aan geen enkele Vlaamse universiteit worden Franse letterkundes van buiten Frankrijk zo uitvoerig in de verf gezet als in Antwerpen!

In de cursussen Franse taalkunde ontdek je hoe de Franse taal werkt en analyseer je de structuur en het gebruik van het hedendaagse Frans. Verder krijg je inzicht in de ontstaansgeschiedenis van het Frans en leer je begrijpen hoe de taal zich ontwikkelde vanuit het Volkslatijn. Aan de UAntwerpen vinden wij het belangrijk dat je ook steeds de band kan leggen met concreet taalgebruik. Gedurende het traject word je daarom uitgedaagd om zelf over taal na te denken en leer je, onder begeleiding, onderzoek te doen over de Franse taal, met gebruikmaking van de modernste technieken.

Zowel in de cursussen taalkunde als in de cursussen letterkunde ontdek je zo, stap voor stap, hoe je onderzoek correct en efficiënt uitvoert en hoe je hierover kan communiceren. De verschillende onderzoeks- en communicatievaardigheden die je daarbij ontwikkelt, komen uiteraard goed van pas op het moment dat je je bachelor- en masterproef schrijft. Ook later in je professionele leven zal dit een interessante troef blijken.

Via de cursus Cultuurkunde, ten slotte, krijg je inzicht in de hedendaagse Franse maatschappij en cultuur. Het is immers nuttig dat je als student ook ingeleid wordt in de bredere context van de samenleving (politieke structuren, sociale context, de media). Gezien jouw universiteit in een cultuurstad ligt, dompelen we je af en toe onder in de wereld van de Franse en Franstalige cultuur. Ook andere activiteiten, zoals stages bij een cultuurhuis of een uitgever, of bezoeken aan tentoonstellingen, boekenbeurzen (zoals het Salon du livre québécois) en andere culturele manifestaties staan op het lijstje van mogelijke studietrips.

Je carrièremogelijkheden

Kennis van het Frans is ongetwijfeld een belangrijke troef als je gaat solliciteren. Meertaligheid zal immers altijd een meerwaarde bieden. Maar omdat je die talenkennis combineert met de vaardigheid om vlot en efficiënt te communiceren, met een goed inzicht in allerlei types teksten, met een kennis van allerlei opzoektechnieken en met een sterk ontwikkelde kritische geest en een aangewakkerd creatief denkvermogen, ligt een brede waaier van beroepen voor je open. Naast het onderwijs kan je onder andere aan de slag in de bedrijfswereld, de media, de administratie, de toeristische sectoren, de culturele sector (bibliotheken, musea, culturele centra, toneelhuizen, enz.).

Studentgericht

Tijdens je opleiding Frans kan je rekenen op deskundige begeleiding door de docenten, zowel individueel als in groep. Effectieve en persoonlijke omkadering staan bij ons voorop.