Duits

Voor een volledig studieprogramma combineer je Duits met één andere optie:

Hoe ziet de opleiding Duitse taal- en letterkunde eruit?

De drie pijlers van de opleiding Duitse taal- en letterkunde aan de Universiteit Antwerpen zijn letterkunde, taalkunde en taalbeheersing.

In de opleidingsonderdelen letterkunde komt niet alleen de Duitse canon aan bod (Goethe, Schiller, Kafka, …), maar besteden we heel bewust aandacht aan literatuur buiten de mainstream, die zeker even interessant en hoogstaand is. Er is tijdens de studie bijzondere aandacht voor vrouwelijke auteurs, voor de hedendaagse literatuur, voor Duits-joodse literatuur (door een intensieve samenwerking met het Instituut voor Joodse Studies) en voor Oostenrijkse literatuur. 

Ook in de opleidingsonderdelen taalkunde staat variatie centraal: we focussen (onder meer) op geografische, historische en sociologische variatie.  ‘Wat is Plattdeutsch?’, ‘hoe hebben modale werkwoorden zich door de geschiedenis heen ontwikkeld?’ en ‘praten vrouwen anders dan mannen?’ zijn enkele van de vragen die we in de verschillende vakken Duitse taalkunde beantwoorden. 

We hechten grote waarde aan een hoog taalbeheersingsniveau (C1/C2 van het Europese referentiekader) en zijn dan ook erg trots op het hoge niveau dat veel van onze studenten behalen (hoewel we van nul starten). Dit bereiken we onder meer door te werken in kleine groepen, door extra schrijf- en conversatieoefeningen en door de integratie van een schrijftraject in de vakken Duitse taalkunde en Duitse letterkunde.

Typisch voor de opleiding Duitse taal- en letterkunde aan de Universiteit Antwerpen is een nauwe samenwerking met de opleiding toegepaste taalkunde voor de opleidingsonderdelen Duitse Grammatica en Cultuurgeschiedenis.