• Doel: nagaan welke wiskundige voorkennis verwacht wordt voor een bepaalde opleiding, deze testen en waar nodig bijschaven
  • Schoolvak: wiskunde
  • Opleiding: architectuur, bio-ingenieurswetenschappen, biochemie en biotechnologie, biologie, biomedische wetenschappen, chemie, communicatiewetenschappen, conservatie-restauratie, diergeneeskunde, farmaceutische wetenschappen, fysica, handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica, industriële wetenschappen, informatica, interieurarchitectuur, politieke wetenschappen, productontwikkeling, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, sociaal-economische wetenschappen, sociologie, toegepaste economische wetenschappen, wiskunde, schakelprogramma opleidings- en onderwijswetenschappen

Waarom?

Dit zelfstudiepakket helpt jou om te weten te komen welke wiskundige voorkennis verwacht wordt in de bacheloropleiding van jouw keuze. Je kan nagaan in welke mate jouw voorkennis hierbij aansluit en op welke vlakken je nog wat extra oefening nodig hebt.

Voor wie?

Voor alle toekomstige studenten die een opleiding willen volgen waarin wiskundige voorkennis verwacht wordt, evenals voor hun leerkrachten.

Wat komt aan bod?

De aanvangstest per opleiding geeft je snel een idee van de wiskundige voorkennis die nodig is voor een bepaalde opleiding en hoe dit aansluit bij jouw eigen voorkennis. Op basis van de feedback op de aanvangstest kan je het leermateriaal doorlopen. In het overzicht per opleiding kies je de opleiding van jouw keuze; dan vind je de modules die worden aanbevolen voor die specifieke opleiding.

Elke module is opgebouwd uit een aanvangstest, theorie, voorbeelden en oefeningen en een eindtest. Volgende onderwerpen komen aan bod: rekenkunde, veeltermen en vergelijkingen, tekenonderzoek en ongelijkheden, rechten, goniometrie, matrices, limieten, afgeleiden, speciale functies, functieverloop, complexe getallen, splitsen in partieelbreuken en integralen.

Per opleiding vind je ook een overzicht van eventuele voorbereidingsactiviteiten op de campus (bv. in september voor de start van het academiejaar), oefenmateriaal voor ijkingstoetsen, extra aanbevolen leermateriaal en ondersteuningsmogelijkheden tijdens jouw studie.