Farmaceutische, Biomedische en Dier­geneeskundige Wetenschappen

Lessenpakketten

Deze lessenpakketten worden tijdens het overbruggingsonderwijs aangeboden:

Studievaardigheden

Studeren kan en moet je leren, dat is de basisgedachte achter de sessies studievaardigheden in het overbruggingsonderwijs. 
Je maakt kennis met de belangrijkste thema’s op vlak van efficiënt studeren. Aansluitend worden in de loop van het 1ste semester trainingen in studievaardigheid georganiseerd. Daar wordt geoefend met eigen studiemateriaal. 
  
Sessie 1
In deze sessie ontdek je je leerstijl, de manier waarop jij studeert. Je krijgt ook een aantal tips om die leerstijl te verbeteren. Daarna gaat het over studieplanning of time-management bij het studeren. Aan de hand van uitgewerkte voorbeelden worden de principes van planning op korte en lange termijn duidelijk gemaakt. 
  
Sessie 2
In deze sessie komt het bestuderen van cursussen en het bewerken van cursusmateriaal aan bod. Je krijgt ook tips over memoriseren en concentratie bij het studeren.
  
Het doel van de sessies studievaardigheden is methodes aanreiken waarmee je de leerstof actief benadert en blokklaar maakt. Zo leer je grote hoeveelheden te verwerken. 
  
Bij de sessies hoort een theoriecursus, verkrijgbaar bij de cursusdienst.
Voor de lesplanning wordt verwezen naar het lessenrooster.

Academisch Nederlands

Academisch Nederlands is de variant van het Nederlands die je nodig hebt om optimaal te functioneren aan de universiteit. Het is de taal die je tegenkomt in hoorcolleges, syllabi, handboeken en wetenschappelijke artikels. Het is ook de taal die van jou verwacht wordt als je bijvoorbeeld een werkstuk schrijft of examens aflegt. Academisch Nederlands ontwikkel je gaandeweg tijdens je studieloopbaan, maar het bouwt voort op een stevige basistaalvaardigheid.

Het Monitoraat op maat - Academisch Nederlands organiseert tijdens het overbruggingsonderwijs een sessie basisvaardigheden academisch Nederlands waarin je kennismaakt met de kenmerken van academische taal. Je gaat zelf aan de slag met academische teksten en met voorbeelden van examenvragen. Zo test je meteen je academische lees- en schrijfvaardigheid.

Voor de lesplanning verwijzen we je door naar het lessenrooster.

In de sessie maken we gebruik van het zelfstudiepakket ‘‘Basisvaardigheden academisch Nederlands: tips en oefeningen”, te vinden op Blackboard.

Voor toekomstige studenten is het zelfstudiepakket beschikbaar via www.uantwerpen.be/aan-de-slag.

 

Wiskunde

Het overbruggingsonderwijs wiskunde werkt met verschillende modulen. Hieronder staat de korte inhoud van de aangeboden modulen.  Afhankelijk van de studierichting wordt er een combinatie van modulen of delen van modulen aangeboden.

 • Module 1:  Basisalgebra
 • Module 2:  Goniometrie
 • Module 3:  Elementaire functieleer
 • Module 4:  Elementaire calculus
 • Module 5: Meetkunde
 • Module 6:  Matrixrekenen–lineaire stelsels
 • Module 7:  Verzamelingenleer
 • Module 8: Vectoren

Referentiewerken 
Wiskunde voor de beginnende bachelor. Theorieboek. Stijn Verwulgen en Edward Soetens.
Wiskunde voor de beginnende bachelor. Compendium. Stijn Verwulgen
Beide werken zijn te verkrijgen bij de cursusdienst.

Chemie voor de opleidingen chemie, biochemie en biotechnologie, bio-ingenieurswetenschappen en farmaceutische wetenschappen

Sessie 1

 • Elementen en atomen: atomen, het atoommodel, isotopen
 • Verbindingen: moleculaire en ionaire verbindingen
 • Nomenclatuur van ionaire verbindingen

Sessie 2

 • De begrippen mol en molaire massa
 • Procentuele Samenstelling, Bepaling van en brutoformules

Sessie 3

 • Mengsels en Oplossingen: classificatie, scheidingstechnieken, molariteit, verdunningen
 • Chemische Reacties, Neerslagvorming

Sessie 4

 • Zuren en Basen

Sessie 5

 • Redox Reacties: oxidatie en reductie, oxidans en reductans, balanceren van redoxreacties

Sessie 6

 • Stoichiometrie
 • Volumetrische Analyse

Een syllabus is verkrijgbaar bij de cursusdienst.
Voor de lesplanning wordt verwezen naar het lessenrooster.
De syllabus is gebaseerd op het hoofstuk Fundamentals in: Chemical Principles, The Quest for Insight van Peter Atkins en Loretta Jones, WH Freeman 2005.

Chemie voor de opleidingen biologie, biomedische wetenschappen en diergeneeskunde

Sessie 1: Voorstellen van materie in chemische symbolentaal

 • Elementen en atomen.
 • Chemische classificatie van de materie
 • Triviale stofnamen
 • Modelvoorstellingen en het symbolisch niveau
 • Fysisch proces - chemisch proces categoriseren op basis van modelvoorstelling

Sessie 2: Reactieve massa van de (on)zuivere materie

 • Relatieve massa van de atomen tov elkaar.
 • Relatieve molecuulmassa's berekenen.
 • Hoeveel gram weegt x mol van stof Y.
 • Combinaties : gram - aantal moleculen - aantal atomen - aantal mol - volume
 • Concentratieconversies en verdunningsrekenen

Sessie 3: Materie-omzettingen

 • Reactiewetten
 • Reactietypes
 • Reacties (metathese) balanceren
 • Oxidatietoestand bepalen
 • Redoxreacties herkennen
 • Redoxreacties balanceren

Sessie 4: Rekenen met reacties

 • Stoichiometrisch rekenen met stochiometrische mengsels
 • Rekenen met overmaat/mindermaat of limiterend reagens

Sessie 5: Chemisch evenwicht

 • Evenwichtsreacties
 • Sterke en zwakke elektrolyten
 • Zuur-base evenwichten
 • pH

Sessie 6: Chemisch evenwicht

 • Redoxevenwichten
 • Heterogene evenwichten ,neerslag en oplosbaarheid

Een syllabus is verkrijgbaar bij de cursusdienst. 
Voor de lesplanning wordt verwezen naar het lessenrooster.
Vergeet je login en paswoord voor toegang tot blackboard niet mee te brengen!