Letteren en Wijsbegeerte

Doctoraatsverdedigingen

Woon een doctoraatsverdediging bij of raadpleeg de voorbije verdedigingen

België herverbeeld: Nationale identiteit in hedendaagse Belgische cinema - Bram Van Beek (14/03/2024)

Bram Van Beek

Abstract

Deze studie onderzoekt hoe Belgische identiteit tot uiting komt in de hedendaagse Belgische cinema, zowel op het vlak van productie als in de films zelf. Sinds de komst van geluid in film wordt de evolutie van de Belgische cinema gekenmerkt door een scheiding tussen een Vlaamse en een Franstalige cinema, die nauwelijks met elkaar in contact komen. Deze ‘split screen’, zoals filmhistoricus Philip Mosley deze kloof noemt, bepaalt niet alleen de productie, financiering en distributie van Belgische films, maar ook hun inhoud. Aan weerszijden van de taalgrens benadrukken films de culturele identiteit van de eigen taalgemeenschap, eerder dan een gedeelde Belgische identiteit.

Sinds de eeuwwisseling hebben zich echter een aantal ontwikkelingen voorgedaan die wijzen op een heropleving van de Belgische identiteit in de hedendaagse Belgische cinema. Deze studie onderzoekt in welke mate deze recente ontwikkelingen de heersende perceptie van een gespleten Belgische cinema in vraag stellen. Door middel van een multi-methodologische aanpak die kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden combineert, met inbegrip van tekstuele en contextuele analyses, wordt Mosley’s theorie opnieuw geëvalueerd binnen de hedendaagse context. Naast het bieden van een dieper inzicht in de relatie tussen Belgische cinema en nationale identiteit, draagt deze studie bij tot hedendaagse discussies over het concept ‘nationale cinema’, dat wordt herdacht vanuit de specificiteit van de Belgische situatie.

Homo devient queer: Histoire d'une mutation (genre, sexe, littérature) - Maxim Delodder (21/03/2024)

Maxim Delodder

Abstract

In Maxim Delodders onderzoek staat het maatschappelijke thema seksuele en genderdiversiteit centraal. De specialist in Franse letterkunde onderzocht hoe de beschrijving van mannelijke homoseksualiteit de laatste honderd jaar evolueerde. Marcel Proust, Jean Cocteau, Jean Genet, Guillaume Dustan, Édouard Louis en vele andere auteurs met hen, gaven verschillende literaire uitingen aan mannelijke homoseksualiteit. Zij reflecteerden over de plaats die mannen die op mannen vallen kunnen innemen in de maatschappij.

Lees Maxims artikel op de faculteitsblog Bladspiegel

Voorbije doctoraatsverdedigingen