Letteren en Wijsbegeerte

Doctoraatsverdedigingen

Woon een doctoraat bij of raadpleeg de voorbije verdedigingen

The flesh made word: stigmata in the public sphere in Britain and Ireland, 1830s-1930s - Kristof Smeyers (29/09/2021)

Kristof Smeyers

  • 29/09/2021 om 12 uur: doctoraatsverdediging
  • Locatie: Promotiezaal Stadscampus en online via Blackboard. Aanmelden (fysiek of virtueel) voor 28 september 2021 via kristof.smeyers@uantwerpen.be
  • Promotoren: Tine Van Osselaer en Mary Heimann

Abstract

Print culture and public debate in nineteenth- and early twentieth-century Britain and Ireland brimmed with mentions of the supernatural. This study proposes an analysis of public responses to specific phenomena to qualify attitudes to contested manifestations of the supernatural. Different phenomena fired different reactions. Among the most controversial forms of the supernatural in this period was a phenomenon in the fringes of Christianity: stigmata, the Wounds of Christ’s crucifixion as they displayed on living bodies.

Why were stigmata such a highly charged and polemically significant phenomenon in Britain and Ireland? Why could the phenomenon ‘not be discussed with calmness […] without indulging in angry rhetoric?’ as a reporter asked in 1874, when a lecture on the subject by the Archbishop of Dublin derailed with ‘indignation’. Stigmata provoked people to draw lines: between denominations; within denominations; between religion, magic and ‘superstition’; between science and ‘pseudoscience’; between modernity and what came before; between oneself and the other. Each chapter hinges on one major theme in discussions that made stigmata a source of public contestation: (1) the phenomenon’s rhetorical value in demarcating confessional differences between Catholics and Protestants in a period of renewal in both denominations and of growing anti-Catholic sentiment; (2) stigmata’s disruptive and divisive power among Protestant groups; (3) ongoing scientific uncertainty about what caused the stigmata.

The case studies across these chapters demonstrate how these rhetorical binaries – between and within denominations, between the sacred and the profane, between the natural and the supernatural – did not hold up when stigmata were brought into the discussion. Together, these chapters offer the first focussed analysis of stigmata controversies in Britain and Ireland, combining antagonistic sources with records that attest to devotion and magical thinking. They show how, although they rarely manifested in the flesh, stigmata were considered sufficiently relevant throughout the nineteenth and early twentieth centuries to be constantly reimagined and contextualised in the public sphere.

More Meaning Than Meets the Eye. Robust and Scalable Applications of Pre-trained Representations for Biomedical NLP - Pieter Fivez (27/09/2021)

Pieter Fivez

  • 27/09/2021 om 15 uur: doctoraatsverdediging
  • Locatie: F. de Tassiszaal, Hof Van Liere en online. Aanmelden (fysiek of virtueel) voor 20 september 2021 via pieter.fivez@uantwerpen.be
  • Promotoren: Walter Daelemans & Simon Šuster 

Abstract

Pre-trained distributional representations of words and phrases have become omnipresent in natural language processing (NLP), where they have led to significant improvements in machine learning performance for a wide range of applications. Recent research has investigated to what extent these representations are effective for tackling the challenges of the biomedical text domain. However, it remains difficult to properly disentangle the interplay of model architectures, training objectives, data sources, and downstream biomedical NLP tasks for which the representations are used as input features. As a result, it is still unclear to which extent these representations can be applied to encode specific biomedical semantics for future applications which would require complex domain knowledge. 

In this thesis, we specifically explore what we consider to be robust and scalable applications of pre-trained representations for biomedical NLP. These applications go against the current dominant paradigm in NLP research, which has achieved many successes by fine-tuning large and complex neural network architectures using vast amounts of data. In contrast, we explicitly try to minimize the complexity of models that use the pre-trained representations, as well as the amount of supervised data necessary for developing the models, while keeping the models transferable across various domains and applicable in unsupervised ways, e.g. using distance metrics such as cosine similarity. 

While this paradigm can impose a performance ceiling on our proposed models compared to other state-of-the-art approaches, it also offers various benefits. Firstly, it helps to highlights the contribution of various aspects of a method. For instance, it can emphasize the effectiveness of training objectives which work for models with low complexity. Secondly, it minimizes the computational cost of our proposed systems, and as such aims at contributing to more equitable and democratic NLP research. Lastly, the limitations of this paradigm also challenge us to explore novel approaches that are more efficient. For example, we can compensate for less model complexity and training data by finding more effective training objectives.

Biografie van een achttiende-eeuwse krant. De Gazette van Antwerpen, 1700-1804 - Steven Van Impe (16/09/2021)

Steven Van Impe

  • 16/09/2021 om 15 uur: doctoraatsverdediging
  • Locatie: Aula Felixarchief en online. Aanmelden voor het fysieke event kan via Steven Van Impe en aanmelden voor het online event kan via dit formulier 
  • Promotoren: Hubert Meeus

Abstract

In dit proefschrift staat de Gazette van Antwerpen centraal, een achttiende-eeuwse krant die twee keer per week verscheen. Eerdere onderzoekers bestudeerden de inhoud (nieuws en/of advertenties), maar ik bestudeer hoe de krant functioneerde. Eerst schets ik de sociaal-economische positie van de drukkers-uitgevers van de Gazette van Antwerpen. Zij verdienden veel geld en konden grote woonhuizen aankopen. Die winst kwam enerzijds van de verkoop van afleveringen, anderzijds van betaalde advertenties. Een analyse van bedrijfseconomische gegevens leert dat de onderneming relatief veel vaste kosten had, maar ook dat ze bijzonder rendabel was: de uitgever haalde een rendement van 200%.

Om zulke winst te kunnen maken, moest de Gazette van Antwerpen aantrekkelijk zijn voor lezers en adverteerders. Daarvoor zorgden de redacteurs, die de inhoud van de krant samenstelden op basis van andere kranten, al dan niet betaalde correspondentie, binnengelopen berichten en af en toe ‘eigen verslag­geving’. Van drie redacteurs van de Gazette van Antwerpen kon ik de identiteit achterhalen. Het gaat om mannen uit de lagere middenklasse die een hogere opleiding hadden genoten, maar er niet in slaagden carrière te maken. Eén van hen, Jacob Van der Sanden, liet een indrukwekkend egodocument na met theoretische beschouwingen over het samenstellen van een krant. Deze unieke bron voor het historisch krantenonderzoek wordt hier voor het eerst gebruikt.

Uit het handschrift blijkt dat de redacteur bij elk bericht een evenwichts­oefening moest maken. Enerzijds moest hij zijn publiek behagen en informeren, anderzijds mocht hij niets zeggen dat de gevestigde orde kon schaden. Hij werd daarbij bijgestaan door geestelijke en wereld­lijke censoren. Waar de censuur tegenwoordig vaak wordt gezien als een factor die literatuur en wetenschap tegenwerkt, biedt dit proefschrift een andere visie. De redacteur en de censor hadden elk een taak in het productieproces van de krant. Redacteurs en censoren moesten zelf uitvissen wat al dan niet mocht verschijnen. De redacteur ging ook in dialoog aan met de censor, en wees terecht als hij zijn boekje te buiten ging.

Voor het lezersonderzoek is er, zoals vaker, een bronnenprobleem. Op basis van enkele aanwijzingen schets ik een ruw beeld van de manier waarop de krant haar lezers bereikte, en van hoe sommige lezers de krant gelezen en gebruikt zullen hebben. Een opvallende ontdekking is dat de Gazette van Antwerpen ook in een groot deel van de Republiek gelezen werd via herdrukken. Wellicht waren deze goedkope herdrukken vooral bestemd voor de katholieken in Nederland.

Voorbije doctoraatsverdedigingen