Rechten

Mentoraat aan de Faculteit Rechten

Jouw brug naar het hoger onderwijs

De Faculteit Rechten vindt het belangrijk om startende studenten te begeleiden bij de overstap van het secundair onderwijs naar de universiteit. Daarom neemt elke generatiestudent (= student die rechtstreeks vanuit het secundair naar de universiteit overstapt) deel aan het mentoraat. 

Wat is het mentoraat?

Het mentoraat houdt in dat elke generatiestudent een mentor krijgt toegewezen. Deze mentor kan bijvoorbeeld een assistent zijn binnen de faculteit.

Het mentoraat bestaat uit vier contactmomenten tussen jou en je mentor: een kennismakingsmoment, twee individuele gesprekken en een groepsgesprek. Deze contactmomenten worden geclusterd rond vier belangrijke momenten in het academiejaar: de onthaalweek, de instaptoetsen en examens, de eerste examenresultaten en eventuele bijsturing in het tweede semester. Kortom, het is een hulpmiddel voor jou, om je de nodige ondersteuning te bieden bij je rechtenstudies en de academische en sociale integratie zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het geeft je bovendien een goed inzicht in je eigen leerproces.

Doel van het mentoraat

Met het mentoraat willen we een aantal doelen nastreven waarbij we inspelen op zowel de academische als de sociale integratie. We vinden het zeer belangrijk dat je je goed voelt op onze faculteit en dat je begeleid wordt bij je rechtenstudies. We trachten om het mentoraat op een laagdrempelige manier aan te reiken. Het is belangrijk dat jij je goed voelt bij je mentor en dat je in een veilige omgeving je ondersteuningsbehoeften kan vertellen. Doordat de mentor luistert naar jouw verhaal, kan die je op een gerichte manier doorverwijzen naar eventuele andere diensten die verder kunnen helpen. Bij je mentor kan je terecht met verschillende soorten vragen. Heeft de mentor geen antwoord op je vraag? Dan weet die zeker bij wie je wel terecht kan. De ondersteuning richt zich op twee vlakken:

  • academische integratie: zodat jij de gewenste competenties kan verwerven en kan slagen voor een opleidingsonderdeel en de opleiding in zijn geheel
  • sociale integratie: zodat jij je goed en welkom voelt op onze faculteit.

Het is niet de bedoeling dat de mentor jou bijles geeft voor een bepaald opleidingsonderdeel. Jouw mentor kan jou wel op de goede weg helpen door tips te geven voor een gunstige studiemethode.

Contactmomenten

Kennismakingsmoment

Het eerste contactmoment met je mentor vindt meteen in de eerste week plaats. Je leert tijdens dit moment niet alleen je mentor op een informele manier kennen, je zal ook al enkele medestudenten ontmoeten. Zo kan je meteen contact leggen met je studiegenoten. Voor de meeste studenten zal het kennismakingsmoment plaatsvinden op maandag 25 september 2023 om 11.30 uur, na het welkommoment in s.K.001. Je zal tijdig op de hoogte gebracht worden over wie jou mentor is.

Individueel gesprek 1

In de laatste week van november zal je een individueel gesprek hebben met je mentor. In dit gesprek worden de resultaten van de instaptoetsen besproken, alsook vooruitgeblikt op de examenperiode. Uiteraard wordt er ook aandacht gegeven aan hoe jij jou op dat moment voelt aan onze faculteit.

Individueel gesprek 2

Na de resultaten van de examenperiode in januari zal je opnieuw een individueel  gesprek hebben met je mentor. Tijdens dit gesprek staat een bespreking van de eerste examenperiode centraal. Het gaat dan niet noodzakelijk om een bespreking van de examenresultaten, maar wel om hoe je de examenperiode ervaren hebt.

Groepsgesprek

Het laatste gesprek is een groepsgesprek en vindt kort voor de paasvakantie plaats. Tijdens dit gesprek staat de examenperiode van het 2e semester centraal, en wordt er onder andere ingegaan op studieplanning.

Workshop

Binnen het mentoraat organiseren we ook enkele workshops rond een bepaald thema. De exacte data staan nog niet vast, maar zullen tijdig gecommuniceerd worden.