Rechten

Infoavond voor ouders

Bij de start van het academiejaar organiseert de Faculteit Rechten een infoavond voor ouders van startende bachelor- en schakelstudenten om onze universiteit en opleiding beter te leren kennen.

De stap naar het hoger onderwijs is een belangrijk moment in de studieloopbaan van jongeren. Ook voor ouders roept dit ongetwijfeld vragen op. Het universitair landschap is de voorbije jaren door de flexibilisering enorm veranderd. Tijdens deze infoavond maken we graag tijd voor jouw vragen en/of bezorgdheden.

Praktische info volgt later.