Voetbalclub Club Brugge wil inzetten op de verdere professionalisering van de voetbalwereld en lanceerde in samenwerking met de Universiteit Antwerpen de ‘Club Brugge Leerstoel’. De leerstoel onderzoekt hoe de voetbalonderneming van morgen er zou moeten uitzien. Zo biedt de leerstoel een platform voor onderzoek en dienstverlening over de nationale en internationale juridische context waarin een voetbalonderneming zich begeeft, idem voor de professionalisering ervan. Het onderzoek zal in hoofdzaak bestaan uit een doctoraatstraject in de rechten. De dienstverlening neemt bij voorkeur de vorm aan van lezingen of congressen. 

Het is voetbalclub Club Brugge die het maatschappelijk initiatief nam om een wetenschappelijk kader te creëren voor de professionalisering van een voetbalonderneming. De samenwerking tussen Club Brugge en de Universiteit Antwerpen is uniek, nog nooit werd er een wetenschappelijke en academische samenwerking van die aard op touw gezet tussen beide sectoren.

Vincent Mannaert van Club Brugge over de beweegredenen om de leerstoel op te richten: "De voetbalclub wordt steeds meer een voetbalonderneming. Dat vereist aandacht voor een gepaste juridische, financiële, operationele en commerciële omkadering, zeker in een internationale voetbalmarkt die snel aan het evolueren en groeien is. Om internationaal competitief te zijn vanuit een kleine markt als België, moeten we over de landsgrenzen kijken om in alle facetten performanter te worden. Een objectief-wetenschappelijk onderzoek naar de uitdagingen voor het Belgische clubvoetbal draagt hierin bij.”

  • Leerstoelhouder: dhr. Robby Houben
  • Faculteit: Rechten
  • Actief: sinds 2019
  • Partner: