Sociale Wetenschappen

Onderwijs in een geïndividualiseerde, diverse, veranderende samenleving

Belgische Francqui-leerstoel 2022-23 - Laureate: prof. dr. Mieke Van Houtte

Inaugurale lezing "Wat verwachten we als maatschappij van ons onderwijs?" 30/11/2022

  • Datum: woensdag 30 november 2022
  • Aanvang: 18 uur 
  • Locatie: Stadscampus, De Meerminne, lokaal M.001
  • Voertaal: Nederlands
  • Inschrijven: schrijf je online in voor 28/11/2022

Programma

17u30

Onthaal

18u00

Verwelkoming door vicedecaan Onderzoek David Gijbels

18u05

Korte toelichting door vicerector Onderwijs Ann De Schepper 

18u10

Laudatio door prof. dr. Noel Clycq 

18u15

Inaugurale lezing door prof. dr. Mieke Van Houtte: Wat verwachten we als maatschappij van ons onderwijs?

Een sociologische kijk op onderwijs: Over welke functies onderwijs vervult in onze samenleving vs. onderwijs als het resultaat van machtsprocessen. Een verhaal over sociale ongelijkheid, het meritocratisch ideaal en de nood aan eerlijke onderwijskansen.

19u00

Receptie

Deze inaugurale les is de start van een reeks boeiende lessen die laureate prof. dr. Mieke Van Houtte zal verzorgen doorheen het academiejaar 2022-2023. Hierbij komen de thema’s van diversiteit, leerkrachtencultuur en ongelijkheid uitgebreid aan bod.

De volgende les “Leerkrachtencultuur: wisselwerking tussen klas en leraarskamer” is gepland op 21 december om 17u30 en zal nog apart worden aangekondigd.