Sociale Wetenschappen

Politiek in beeld

Over politiek rond en in films

The Act of Killing - 23/11/2021

Op 23 november 2021 organiseert het departement politieke wetenschappen een screening van de ophefmakende en Oscargenomineerde documentaire The Act of Killing (2012). De documentaire volgt Anwar Congo, de gevierde leider van een doodseskader tijdens de Indonesische massamoord van 1965-1966. Om zijn herinneringen en ervaringen terug op te rakelen, wordt Anwar gevraagd om een film te maken over zijn rol in de moorden. In dit – soms bizarre – filmproces neemt hij zowel het personage van beul op zich, als dat van een van zijn slachtoffers. Hiermee brengt de documentaire een indringende transitie in beeld waar verheerlijking van moord en het gevoel van straffeloosheid geleidelijk aan plaats maakt voor rekenschap. Zo werpt het een unieke blik op de politiek rond collectief geheugen, de banaliteit van het kwaad en de spanningen tussen waarheid en fictie. De Belgisch-Indonesische kunstenaar Elisabeth Ida Mulyani zal deze onderwerpen verder uitdiepen in de nabespreking door in te gaan op de impact van de documentaire op hedendaagse narratieven rond de massamoord. De screening zal doorgaan in de promotiezaal van het klooster van de Grauwzusters (gebouw S). Toegang is gratis, maar reserveren is verplicht.

Planning

  • 19u: introductie van de documentaire
  • 19u15: screening van de documentaire
  • 21u15: nabespreking door Elisabeth Ida Mulyani en receptie
  • 22u: einde

Politiek in beeld is een initiatief van het departement politieke wetenschappen om studenten vertrouwd te maken met politiek in en rond film. Elk jaar worden drie screenings georganiseerd, roterend tussen de onderzoeksgroepen van het departement, met een nabespreking door een expert of een panel aan experten. Deze eerste screening werd georganiseerd met behulp van de onderzoeksgroep International Politics (IP).

The Act of Killing - trailer

English version of the programme

On 23 November 2021, the Political Science Department will host a screening of the controversial and Oscar-nominated documentary The Act of Killing (2012). The documentary follows Anwar Congo, the celebrated leader of a death squad that was active during the Indonesian massacre of 1965-1966. In order to rekindle his memories and experiences, Anwar is asked to make a film about his role in the murders. In this - sometimes bizarre - filming process, he takes on both the character of an executioner and that of one of his victims. In so doing, the documentary portrays a disconcerting transition in which the glorification of murder and the feeling of impunity gradually make way for a reflection on accountability. In effect, it casts a unique glance at the politics of collective memory, the banality of evil and the tensions between truth and fiction. The Belgian-Indonesian artist Elisabeth Ida Mulyani will explore these issues in more depth in the accompanying lecture by focusing on the impact of the documentary on contemporary narratives of mass murder. The screening will take place in the promotion room of the Convent of the Grave Sisters (building S). Admission is free, but reservations are required.

Schedule

  • 19:00: introduction of the documentary
  • 19:15: screening of the documentary
  • 21:15: discussion by Elisabeth Ida Mulyani and reception
  • 22:00: end

Politics on screen is an initiative of the department of political science to familiarize students with politics in and surrounding film. Each year three screenings are organised, rotating between the research groups of the department, with a discussion afterwards by an expert or a panel of experts. This first screening was organised with the help of the research group International Politics (IP).

https://www.youtube.com/watch?v=tQhIRBxbchU&ab_channel=DocuPathTV