Sociale Wetenschappen

Politiek in beeld

Over politiek rond en in films

Dark Waters - 16/02/2023

Op donderdag 16 februari 2023 organiseert het departement politieke wetenschappen een screening van het biografisch drama Dark Waters uit 2019. Deze meeslepende film, vol sterke dialogen en gebaseerd op waargebeurde feiten, volgt Robert Billot, een prestigieuze advocaat die meestal de belangen van grote bedrijven verdedigt, maar aan het einde van jaren 80 benaderd wordt door een boer uit West-Virginia. De boer beweert dat zijn oogst verspest is en zijn vee dood vanwege het giftig lozen van afval op zijn land door chemisch fabrikant DuPont. De advocaat besluit de zaak aan te nemen en legt hiermee een groot en gruwelijk milieugeheim bloot. De gebeurtenissen in de film doen denken aan de recente voorvallen in Zwijndrecht met 3M en de bezorgdheden die leven rond PFOS. Professor Wouter van Dooren (UAntwerpen, Politics and Public Governance) en professor Lieven Bervoets (UAntwerpen) van de onderzoeksgroep Ecosphere gaan hierover in gesprek met activiste Katrin Van den Troost (Climaxi) en bespreken welke parallellen en lessen er te trekken zijn uit de film voor de Antwerpse situatie. De screening zal doorgaan in de promotiezaal van het klooster van de Grauwzusters (gebouw S). Toegang is gratis, maar reserveren is verplicht.

Planning:

  • 18u30: introductie van de film.
  • 18u40: screening van de film
  • 20u45: nabespreking en panelgesprek met Wouter Van Dooren, Lieven Bervoets en Katrin Van den Troost; moderator van dienst: Bjorn Kleizen (onderzoeksgroep PPG)
  • 21u30: receptie

Indien je de film al gezien hebt, kan je ook enkel aansluiten voor het panelgesprek

Politiek in beeld is een initiatief van het departement politieke wetenschappen om studenten vertrouwd te maken met politiek in en rond film. Elk jaar worden drie screenings georganiseerd, roterend tussen de onderzoeksgroepen van het departement, met een nabespreking door een expert of een panel aan experten. Deze screening wordt georganiseerd met behulp van de onderzoeksgroep Politics and Public Governance (PPG), en wordt mee georganiseerd door het Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling (IMDO), het Metropolitan Legal Lab en het Lerend Netwerk Duurzaamheid & Diversiteit.

https://www.youtube.com/watch?v=RvAOuhyunhY

Dark Waters - trailer

English version of the programme

On 16 February 2023, the Department of Political Science is hosting a screening of the 2019 biographical drama Dark Waters. The film, based on true facts, follows Robert Billot, a prestigious lawyer who usually defends the interests of large corporations, but is approached by a West Virginia farmer in the late 1980s. The farmer claims that his crops are ruined and his livestock dead because of the toxic discharge of waste onto his land by chemical manufacturer DuPont. The lawyer decides to take the case, exposing a huge and gruesome environmental secret. The events in the film are reminiscent with the recent incidents in Zwijndrecht with 3M and the concerns surrounding PFOS. Professor Wouter van Dooren (UA, Politics and Public Governance) and Professor Lieven Bervoets (UA) of the Ecosphere research group will discuss this with activist Katrin Van den Troost (Climaxi) and discuss what parallels and lessons can be drawn from the film for the Antwerp situation. The screening will take place in the promotion room of the convent of the Grauwzusters (building S). Admission is free, but reservation is mandatory.

Schedule

  • 18:30: introduction of the film.
  • 18:40: screening of the film
  • 20:45: panel discussion with Wouter Van Dooren, Lieven Bervoets and Katrin Van den Troost; moderator: Bjorn Kleizen
  • 21:30: reception

If you have already seen the film, you can also join only for the panel discussion.

Politics on screen is an initiative of the department of political science to familiarize students with politics in and surrounding film. Each year three screenings are organised, rotating between the research groups of the department, with a discussion afterwards by an expert or a panel of experts. This screening is organised with the help of the Politics and Public Governance (PPG) research group, in collaboration with the Institute of Environment and Sustainable Development (IMDO), the Metropolitan Legal Lab and the Learning Network Sustainability & Diversity.

https://www.youtube.com/watch?v=RvAOuhyunhY