Side header image

Ecologie en Milieu

Menselijke activiteiten veroorzaken belangrijke veranderingen en/of verstoringen van de omgeving, hetgeen een belangrijke invloed heeft op het leven van planten, dieren en mensen. In de ecologie worden de interacties tussen het abiotisch en het biotisch milieu bestudeerd, evenals de relaties tussen diverse levende systemen onderling. Deze interacties situeren zich op diverse temporele en spatiale schaalniveaus.

Het fundamenteel begrijpen van deze interacties maakt het mogelijk om strategieën te ontwikkelen voor het voorkomen of remediëren van milieuproblemen, door het vermijden of verwerken van vervuiling, gericht populatiebeheer en/of herstel van ecosystemen.

Dit speerpunt omvat o.a. ecologisch onderzoek op planten en dieren in relatie tot hun milieu, de effecten van stress op planten en dieren, evolutionair ecologische vraagstellingen en concepten, onderzoek van ecosystemen (zowel natuurlijke als beheerde).