Side header image

Nanowetenschappen

Nanowetenschap is de studie van de fundamentele en functionele eigenschappen van de atomen, moleculen en deeltjes op nanoschaal; deze eigenschappen zijn dikwijls compleet verschillend van de macroscopische eigenschappen, maar kunnen toch zeer sterke effecten teweegbrengen op het gedrag van een bepaald product of levende cel.

Zo kunnen bv. zeer kleine verplaatsingen van atomen aan een grensvlak een belangrijke invloed hebben op de bindingsenergie, de breekbaarheid of elektrische geleidbaarheid van een bepaald materiaal. Aan het oppervlak van een klein deeltje kunnen zo’n verplaatsingen de katalytische eigenschappen sterk beïnvloeden, terwijl de elektrische geleidbaarheid van een koolstof nanotube afhankelijk is van zijn exacte atomaire structuur en kan zijn interne opvulling zijn chemische en mechanische eigenschappen bepalen.