Side header image

Synthese en karakterisering van materialen

Ontwikkeling van nieuwe synthesemethodes voor de efficiënte aanmaak van nieuwe en reeds gekende organische en anorganische materialen. Hoofdonderzoekslijnen binnen de synthese zijn de ontwikkeling van nieuwe synthesemethodes via homogene katalyse en de aanmaak van anorganische poreuze gefunctionaliseerde oxide materialen. Een belangrijk aspect is duurzaamheid en dit zowel op het vlak van de ontwikkelde synthesemethoden als van de materialen zelf. Bij dit laatste sluit ook de studie van de groei van dunne films via computersimulaties aan, alsook het modelleren van plasma-katalyse (omzetting en synthese van moleculen via plasma). 

Karakterisatie d.m.v. experimentele en computationele technieken van de statische (geometrische parameters op verschillende lengteschalen, elektronische, vibrationele en andere energietoestanden,...) en dynamische (verschillende tijdsschalen) eigenschappen van de materialen met als doel inzicht te verkrijgen in de materiaaleigenschappen, en de oorzaak van diverse (bio)chemisch fysische en fysisch (bio)chemische fenomenen. De gebruikte spectroscopische en spectrometrische technieken omvatten nagenoeg het volledige elektromagnetische spectrum, met typische toepassingen in het X-stralen, het UV-VIS (incl. raman en andere laserspectroscopische technieken), het infrarood, het microgolf-  en radiogolf (NMR) gebied en de verschillende vormen van massaspectrometrie.