Wetenschappen

Speerpunt: neuro- en gedragswetenschappen

Het onderzoek binnen het speerpunt Neuro- en Gedragswetenschappen stelt zich het verwerven van proximate en ultimate inzichten in (1) diverse aspekten van de zintuiglijke en proprioceptieve waarneming,  in (2) de directe koppeling met de actie van het bewegingsapparaat en in (3) het daaruit resulterende gedrag van het individu in zijn (zowel abiotische als biotische) omgeving tot doel. Op deze manier worden oorzaak, functie en ontwikkeling van gedrag (zowel in de proximate als evolutieve context) ontrafeld.

Praktisch impliceert dit toepassing (en waar mogelijk integratie) van verscheidene disciplines gaande van (neuro- en gedrags)fysiologie, bio- en neuromechanica, over neuro-endocrinologie en evolutionaire neurobiologie tot gedragsbiologisch en gedragsecologisch onderzoek.


Reputatie

Het wetenschappelijk onderzoek binnen de Faculteit Wetenschappen op het gebied van zintuiglijke waarneming, de bewegingsanalyse- en controle en het gedrag geniet internationale erkenning.  Getuige hiervan zijn niet alleen de wetenschappelijk output en de aanzienlijke fondswerving (nationaal en internationaal) in de hierboven genoemde vakgebieden, maar onder meer ook de participatie in internationale programma’s (bv. ESA, FET).

Binnen de Faculteit Wetenschappen zijn meer dan twintig onderzoekers (10-tal ZAP, 10-tal POSTDOC) voornamelijk uit de Departementen Biologie en Fysica actief in onderzoek dat gelinkt is met het thema van dit speerpunt.

Samenwerking

Het is evident dat dit onderzoek en deze expertises aanvullend zijn aan, en hoogst compatibel met, het neurowetenschappelijk onderzoek aan andere UA-Faculteiten  (FBD, FGEN en TEW) en Departementen van de Artesis Hogeschool van de Associatie (bv. Gezondheidswetenschappen, Industriële Wetenschappen en Technologie).  Dit vertaalt zich in meerdere gemeenschappelijke projecten (bv. FYS-GEN, BIO-Artesis, BIO-FBD) zoals bijvoorbeeld het Hercules M²OCEAN project met promotoren uit FWET Biologie & Fysica, FGEN en Artesis.