Neuro- en gedragswetenschappen

Het onderzoek binnen het speerpunt Neuro- en Gedragswetenschappen stelt zich het verwerven van proximate en ultimate inzichten in (1) diverse aspekten van de zintuiglijke en proprioceptieve waarneming,  in (2) de directe koppeling met de actie van het bewegingsapparaat en in (3) het daaruit resulterende gedrag van het individu in zijn (zowel abiotische als biotische) omgeving tot doel. Op deze manier worden oorzaak, functie en ontwikkeling van gedrag (zowel in de proximate als evolutieve context) ontrafeld.

Praktisch impliceert dit toepassing (en waar mogelijk integratie) van verscheidene disciplines gaande van (neuro- en gedrags)fysiologie, bio- en neuromechanica, over neuro-endocrinologie en evolutionaire neurobiologie tot gedragsbiologisch en gedragsecologisch onderzoek.