Wetenschappen

Speerpunt: modelleren in informatica

Het gebruik van rekenintensieve structurele modellen en bijhorende implementatietechnieken is voor het ontwerp van complexe informatica systemen onontbeerlijk, zowel tijdens specificatie-, analyse-, design- als implementatiefase. Dit speerpunt omvat onderzoek op gebied van modellen in Informatica en in andere onderzoeksgebieden waar men beroep doet op computer ondersteunde technieken. Onder andere omvat dit speerpunt modelleringstechnieken voor netwerken en grootschalige gedistribueerde systemen, alsook analytische- en simulatiemodellen voor performantie-evaluaties van deze systemen.

Verder vindt men hier database modellen, expressieve kracht van database- en XML-talen,  efficiënte en schaalbare technieken voor datamining, webtechnologie en bioinformatica. Tevens horen hier software evolutie modellen, ‘multi-paradigma modellen’ en de formele onderbouw van deze modellen in thuis. De bijhorende computationele methoden en technieken die het rekenen met deze modellen moet mogelijk maken zitten eveneens vervat in dit speerpunt.

Financiering

In het recente verleden kaderen binnen dit speerpunt een aantal EU-projecten vanuit de UA in COST, FP5, FP6 en FP7. Vele FWO- en IWT-projecten en -mandaten binnen de UA zijn gerelateerd aan dit speerpunt. Volgens het peer review committee report van de onderzoeksvisitatie Informatica  zorgen een aantal van de betrokken onderzoeksgroepen in dit verband voor een internationale uitstraling.

Samenwerking

Het manipuleren en berekenen van wiskundige modellen voor complexe systemen, gebruik makend van informatica hulpmiddelen, zoals bestudeerd in vele andere wetenschappelijke disciplines, waaronder de fysica en de chemie, sluit aan bij dit speerpunt. Zo zullen de modellen die physicochemische processen beschrijven of die biomolecules, nanosystemen en materialen helpen ontwikkelen, kunnen gebruik maken van de methoden en technieken die in dit speerpunt worden bestudeerd. 

Dit speerpunt is interdepartementeel en in zekere mate interfacultair via samenwerking met de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. Tevens zijn er nauwe samenwerkingsverbanden met de hoge scholen van de associatie (opleiding ICT). Binnen de discipline Informatica herkennen een twaalftal ZAP-leden en eveneel post-docs zich in dit speerpunt.