Side header image

Modelleren in Informatica

Het gebruik van rekenintensieve structurele modellen en bijhorende implementatietechnieken is voor het ontwerp van complexe informatica systemen onontbeerlijk, zowel tijdens specificatie-, analyse-, design- als implementatiefase. Dit speerpunt omvat onderzoek op gebied van modellen in Informatica en in andere onderzoeksgebieden waar men beroep doet op computer ondersteunde technieken. Onder andere omvat dit speerpunt modelleringstechnieken voor netwerken en grootschalige gedistribueerde systemen, alsook analytische- en simulatiemodellen voor performantie-evaluaties van deze systemen.

Verder vindt men hier database modellen, expressieve kracht van database- en XML-talen,  efficiënte en schaalbare technieken voor datamining, webtechnologie en bioinformatica. Tevens horen hier software evolutie modellen, ‘multi-paradigma modellen’ en de formele onderbouw van deze modellen in thuis. De bijhorende computationele methoden en technieken die het rekenen met deze modellen moet mogelijk maken zitten eveneens vervat in dit speerpunt.