Side header image

Integrated -omics

De moleculaire processen die aan de basis liggen van cellulaire en organismale functies zijn zeer complex en slechts zeer fragmentair gekend en begrepen. De ontwikkeling van een aantal zeer geavanceerde technologieën waarmee de cellulaire functies met hoge resolutie kunnen worden onderzocht heeft voor een revolutie gezorgd in de biologische wetenschappen. Het betreft hier de zogenaamde “omics” disciplines wat staat voor onderzoek van de structurele en functionele organisatie van cellen en systemen op het niveau van de genen (genomics en transcriptomics), de eiwitten (proteomics) en het metabolisme (metabolomics).

Het onderzoek binnen dit speerpunt richt zich op een geïntegreerde analyse van deze processen en de sturende rol van de  moleculaire en cellulaire signalen binnen  een organisme. Op deze wijze willen we de werking van het systeem van start tot einde leren begrijpen.  Hiervoor worden verschillende plant- en diermodellen gebruikt met allerlei toepassingen in het biomedisch, biotechnologisch, ecofysiologisch en ecotoxicologisch onderzoek.