Wetenschappen

Speerpunt: fundamentele structuren in de wiskunde

De onderzoeksgroepen aan de Universiteit Antwerpen die werkzaam zijn in de fundamentele wiskundige gebieden van de algebra, de meetkunde en de topologie zijn sinds vele jaren zowel in Vlaanderen als internationaal, ondermeer via onderzoeksevaluaties en visitaties, erkend als een centrum van onderzoek in fundamentele structurele wiskunde op excellentieniveau.

Het onderzoeksgebied is geconcentreerd op de domeinen van de niet-commutatieve algebraïsche meetkunde en de categorische topologie. Wat het meetkundig-algebraïsch aspect aangaat betreft het de studie van schoven, lokalisaties, gegradueerde en gefilterde ringen, projectieve ruimten, afgeleide algebraïsche meetkunde, homologe en homotope algebra, deformatie en Hochschild cohomologie, deformatie-quantisatie en Hopfalgebras en wat het analytisch-topologisch aspect aangaat betreft het topologische categorieën, categorische omhullenden, "approach” theorie, metrisch gegenereerde theorieën, lax algebraïsche theorieën, puntvrije topologie en "frames", Clifford analyse en invariante operatoren.

Deze verschillende theorieën vloeien voort uit zeer vele en vaak zeer gevarieerde intrinsiek wiskundige problemen en liggen aan de basis van of worden gebruikt zowel in direct verwante wiskundige gebieden als ook in ondermeer de theoretische approximatietheorie, de maat- en kanstheorie, de functionaal analyse en de complexe analyse. In het bijzonder hebben de meetkundig-algebraïsche theorieën en de Clifford analyse ook vele toepassingen in de theoretische fysica.

Financiering

Als woordvoerder of promotor werden talrijke onderzoeksfondsen verworven zoals Science (2x), Human Capital, TMR, RTN, Marie Curie RTN, Intas, GOA (2) en FWO projecten (4x). Er werden een 25-tal FWO aspirant mandaten en een 15-tal FWO postdoctorale mandaten bekomen.

Reputatie

Het onderzoek wordt gedragen door 8 ZAP leden en 9 postdoctorale medewerkers en er zijn heden in totaal een 30-tal onderzoekers aan de UA in het gebied werkzaam. Verschillende leden behaalden prijzen en zijn lid van de academie en verschillende leden zijn tevens editor-in-chief van internationale tijdschriften (Applied Categorical Structures, Algebras and Representation Theory, Springer) en van monografiereeksen (Mathematical Modelling: Theory and Applications en Algebra and Applications, Springer). Er werden in totaal een 600-tal artikelen in internationale tijdschriften, een 20-tal boeken als auteur(s) en een 30-tal boeken als editor(s) gepubliceerd en er werden een 50-tal doctoraten aan de Universiteit Antwerpen begeleid en behaald.

Duidelijk is dat het onderzoek in de fundamentele wiskundige structuren aan de UA een grote internationale weerklank en uitstraling heeft, maar door zijn specifiek profiel en de kwaliteit van het onderzoek neemt het eveneens in het Vlaamse universitaire landschap een unieke plaats in.

Samenwerking

Verder werden een 30-tal internationale workshops en een 20-tal congressen aan de UA georganiseerd en verbleven meer dan 100 buitenlandse onderzoekers voor kortere of langere tijd aan de UA. Er zijn internationale contacten en onderzoeksovereenkomsten met talrijke buitenlandse centra waaronder IHES, Max-Planck, UC Berkeley, MIT.