Fysica van de elementaire deeltjes en kwantumsystemen

De moderne kwantumtheorie en haar experimentele verificatie behelst de studie van de meest fundamentele bouwstenen van de materie, hun interacties en hun collectief gedrag. Hedendaags experimenteel onderzoek omvat de studie van deeltjesbotsingen aan grote versnellers zoals de Large Hadron Collider in CERN en test met grote precisie kwantitatieve modellen gebaseerd op fundamentele symmetrieën, zoals ijkinvariantie en supersymmetrie, en hun schending.

Toepassingen bestaan onder meer in de theorie van de gecondenseerde materie, met als voorbeelden supergeleiding, Bose-condensaten, kwantum-informatie en causaliteit.  Er bestaat bovendien een sterk verband met kosmogenese en kosmologie omwille van de hoge materie- en energiedichtheden bij dergelijke botsingen en van mogelijke microscopische verklaringen voor de waargenomen evolutie van het universum.