De Universiteit Antwerpen is actief in een mondiale samenleving. Ze stimuleert de internationale oriëntatie van al haar studenten en personeelsleden.

De Universiteit Antwerpen opteert uitdrukkelijk voor de internationaal georiënteerde invulling van haar drie academische kerntaken:

 • onderwijs
 • onderzoek
 • dienstverlening

Geen van deze taken kan voldoende kwalitatief worden ingevuld zonder in een internationale context te worden geplaatst.

Onderwijs

Aan haar studenten biedt de Universiteit Antwerpen maximale kansen op internationale leerervaringen. UAntwerpen stimuleert de ontwikkeling van internationale en interculturele competenties in de opleidingen. De universiteit  voert een actief beleid van internationale samenwerking door:

 • studentenuitwisseling;
 • een open en mondiale visie aan haar studenten aan te reiken;
 • internationale opleidingsonderdelen en studieprogramma’s uit te bouwen;
 • talentvolle buitenlandse studenten aan te trekken.  

Met YUFE bedt de universiteit internationalisering structureel in het onderwijs in door middel van open programmes.

Onderzoek

  De Universiteit Antwerpen verricht creatief en innovatief wetenschappelijk onderzoek dat streeft naar internationale excellentie. De Universiteit Antwerpen stimuleert haar onderzoekers tot internationale samenwerking. Door wetenschappelijke publicaties en onderzoeksprojecten nemen de onderzoekers een actieve en vooraanstaande rol op in de wereldwijde onderzoeksgemeenschap.

  Dienstverlening

  De Universiteit Antwerpen deelt  haar kennis en draagt zo bij aan de vooruitgang van de samenleving op mondiaal vlak. Hierbij geeft ze bijzondere aandacht aan de universitaire ontwikkelingssamenwerking.

  De Universiteit Antwerpen verwelkomt graag internationale studenten en collega’s.