UAntwerpen draagt dienstverlening hoog in het vaandel. Als enige Vlaamse universiteit heeft ze een decretaal vastgelegde Raad Dienstverlening die UAntwerpen in haar organisatie en werking academisch aanstuurt. Voor het dienstverleningsbeleid worden een aantal beleidsdomeinen geclusterd: 

  • Universiteit & Samenleving
  • Marketing & Communicatie
  • Studentenvoorzieningen
  • Bibliotheek & Archief

Zo wil de universiteit Antwerpen op een deskundige en ondernemende wijze bijdragen aan een duurzame, democratische en inclusieve samenleving. Ze bevordert het publieke debat en draagt haar waarden uit op een zichtbare manier, door verbindende wetenschapscommunicatie en gerichte netwerking. Op deze manier wil de onderwijsinstelling sterk inzetten op haar maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid als centrum van kennis en onderwijs in de ruime regio Antwerpen, om zich van daaruit nationaal en internationaal te positioneren.