Toekomstgerichte valorisatie van kennis met duurzame oplossingen voor mens en wereld.

UAntwerpen ontwikkelt kennis en expertise in partnerschap met overheden, private partners en burgers, en richt zich op toepassingen met of zonder winstoogmerk. Ze zoekt actief naar mogelijkheden om kennis duurzaam en maatschappelijk waardevol te valoriseren. 

De universiteit stimuleert studenten en medewerkers tot ondernemerszin en ondernemerschap. Aandacht voor structurele, toekomstgerichte oplossingen is daarbij essentieel. Waar mogelijk haalt onze universiteit uit die valorisatie ook kansen voor verder onderzoek en onderwijs, zonder haar wetenschappelijke onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.