De Universiteit Antwerpen verricht creatief en innovatief wetenschappelijk onderzoek dat streeft naar internationale excellentie. Ze stimuleert zowel het fundamenteel als het toegepast onderzoek en de valorisatie daarvan.

De Universiteit Antwerpen is een echte onderzoeksuniversiteit. Kijk alleen maar naar het aantal onderzoekers. Onderwijs en onderzoek zijn nauw met elkaar verbonden. Daar halen ook de studenten voordeel uit: zelfs op bachelorniveau kunnen ze zich volledig onderdompelen in het wetenschappelijk onderzoek.

Vanzelfsprekend wil de Universiteit Antwerpen altijd de beste zijn. Maar we zijn realistisch: uitblinken op alle mogelijke onderzoeksdomeinen is niet realistisch. Daarom focussen we op onderwerpen waarin we al jaren aan de wereldtop staan. De Universiteit Antwerpen heeft 15 Onderzoeksexcellentieconsortia (OEC) die actief zijn in verschillende wetenschappelijke disciplines. Deze OEC zijn internationale uithangborden die consortia van uitmuntende onderzoekers samenbrengen.