Het archief van de Universiteit Antwerpen is zeer heterogeen en bovendien staat de ontsluiting ervan nog in de kinderschoenen. Na een pilootproject in verband met het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap van Antwerpen (KAGA), keurde de Raad Dienstverlening in mei 2013 een nota goed om een nieuw archiefproject aan te vatten, dat zich zou concentreren op de archieven van de UAntwerpen. Tot dan toe was er geen overzicht van archieven die beheerd werden door de universiteit. Het project (2013-2015) beoogde een eerste inventarisatie van de verspreide administratieve en wetenschappelijke archieven van de UAntwerpen en haar wettelijke voorgangers. Hierbij werd de focus gelegd op de historische archieven en een onderzoek naar de pijnpunten in het hedendaags dynamisch en administratief archief. Deze inventarisatie is een eerste stap naar een professionele en bestendige archiefwerking.

Tijdens het project werkte medewerker Lieselot Cornelis daarbij vooral aan de organisatie van het historische archief en de opmaak van een inventaris op collectieniveau van papieren archieven. Dit zal dienen als voorbereidend werk: registratie, beschrijving en inventarisatie van alle aanwezige archieven op de verschillende campussen. Daarbij lag de focus op historisch en administratief bedrijfsarchief, maar ook naar onderwijs- en wetenschappelijke archieven.

Via een webformulier is aan de faculteiten en diensten gevraagd om door te geven welke archieven bij hen, in hun lokalen aanwezig waren. Op die manier verkregen we een eerste overzicht van de aanwezige archieven, hun omvang en locatie. In een tweede stap is gericht gezocht naar documenten van de Sint-Ignatius Handelshogeschool, het Hoger Handelsgesticht, de Rijkshandelshogeschool, de Koloniale Hogeschool, het RUCA, de UFSIA en de UIA. De oudste archieven zijn daarbij voor veilige bewaring overgedragen naar de magazijnen van de universiteitsbibliotheek op de stadscampus.

Eind 2017 is het Universiteitsarchief opgericht en een universiteitsarchivaris aangesteld.