In de tuinbouwsector worden heel wat wegwerpplastics gebruikt. Zo zijn de plastic kweekpotten in België al goed voor 63 000 ton plastic afval per jaar. Wanneer al de kweekpotten van één jaar uit België gestapeld worden, is dit goed voor een afstand van Antwerpen tot aan de Noordpool.

PotPunt biedt een oplossing voor dit probleem door de huidige plastic kweekpotten op te nemen in een circulair systeem.

PotPunt is een systeem dat het hergebruik van plastic kweekpotten mogelijk maakt om zo het aantal wegwerpplastics die gebruikt worden in de tuinbouw te reduceren. Om dit mogelijk te maken werd er een product service ontwikkeld die bestaat uit inzamelrecipiënten voor de gebruikte kweekpotten en een service hieraan gekoppeld. Het inzamelrecipiënt zorgt ervoor dat de kweekpotten een eerste reiniging doorgaan en worden gesorteerd per maatgroep, zonder daarvoor gebruik te maken van dure of fragiele elementen. De service die PotPunt aanbiedt haalt de kweekpotten op, reinigt en sorteert deze verder tot op het moment dat deze terug verkocht kunnen worden aan plantenkwekerijen. Voor het sorteer en reinigingsproces dat gekoppeld is aan de service, werd er een samenwerking met maatwerkbedrijven opgezet.

De inzamelrecipiënten zullen te vinden zijn op verkooppunten van planten en op plaatsen waar mensen al gemotiveerd worden om te sorteren zoals containerparken. Op deze manier zullen de recipiënten bereikbaar zijn voor tuinaannemers en particulieren. De gebruikers worden gemotiveerd om de kweekpotten omgekeerd in te zamelen zodat het ruwe vuil al uit de kweekpotten kan vallen. Dit ruwe vuil kan dan doorstromen naar een compartiment voor zand.

De samenwerking met maatwerkbedrijven is bijna vanzelfsprekend. Zo zijn maatwerkbedrijven op zoek naar wat hun bijdrage kan zijn in de circulaire economie, het sorteren en reinigen van kweekpotten is een zeer repetitieve taak die manueel moet gebeuren. Dat maakt van deze taak een ideale match met maatwerkbedrijven. Wanneer de kweekpotten gereinigd en gesorteerd zijn, kunnen deze herverkocht worden aan plantenkwekerijen.