Het operatiekwartier is verantwoordelijk voor een onevenredig groot deel van de afvalproductie in een ziekenhuis. Deze thesis onderzocht wat dit afval is en vanwaar het afkomstig is door middel van observaties en interviews in het ziekenhuis. Omdat operatieschorten een groot volume van dit afval innemen, werd er besloten om aan de hand van herbruikbare operatieschorten de afvalberg in het operatiekwartier te verkleinen.  

Herbruikbare operatieschorten zijn geen nieuwe uitvinding, maar rond het jaar 2000 zijn de toenmalige katoenen schorten bijna allemaal uit de ziekenhuizen verdwenen en vervangen door wegwerp materialen. De herbruikbare operatieschorten van vandaag zijn gemaakt uit technologisch textiel met uitstekende barrière eigenschappen. Er werd een vergelijking gemaakt tussen wegwerp en herbruikbare operatieschorten op vlak van logistiek, draagcomfort, ecologische impact, wetgeving, infectiepreventie, veiligheid en financiële aspecten. Daaruit blijkt dat herbruikbare schorten technologisch en economisch competitief zijn met de huidige wegwerp schorten. Opvallend was dat de herbruikbare schorten erg ongekend zijn onder het ziekenhuis personeel en dat er daarom een grote onzekerheid en wantrouwen heerst bij de gebruikers, waardoor de schorten momenteel maar weinig in gebruik genomen worden.  

Bij de implementatie van herbruikbare operatieschorten is de belangrijkste uitdaging om de gebruikers, het operatieteam, te overtuigen. Om te weten te komen hoe deze doelgroep het best benaderd moet worden, werd er een enquête verspreid om de percepties van het operatieteam ten opzichte van herbruikbare schorten te meten. Het resultaat van dit onderzoek is een reeks praktische aanbevelingen voor het ziekenhuis voor een vlotte ingebruikname van herbruikbare operatieschorten.