De laatste tien jaar zijn ontwerpers bewust geworden van de impact die ze hebben op vlak van duurzaamheid. De trend om meer duurzame materialen te gebruiken in hun nieuwe ontwerpen wordt stillaan een gewoonte. Ontwerpers worden hier op allerhande vlakken in ondersteund via toolboxen die de materiaalselectie gemakkelijker moet maken. Echter zien we dat verschillende van deze toolboxen zich richten op het gebruik van technische eigenschappen van deze duurzame materialen en minder op de sensorische eigenschappen die een invloed kunnen hebben. Dit is net een belangrijke factor die meespeelt in de materiaalselectie, want producten worden ontworpen voor consumenten. Het zou een grote meerwaarde zijn moesten deze sensorische eigenschappen ook worden opgenomen in de tools die al voorhanden zijn. Helaas zien we dat er weinig onderzoek gedaan wordt naar de invloed van deze eigenschappen op de duurzaamheidsperceptie van de consument.  Via deze masterproef probeer ik de sensorische eigenschappen in kaart te brengen en te kijken in welke mate ze de duurzaamheidsperceptie van de consument beïnvloeden op vlak van duurzame kunststoffen. Op die manier hoop ik een inzicht te verwerven in de variabelen die een belangrijke invloed hebben op de consument.

Het doel van deze masterproef is dan ook het samenbrengen van al deze informatie en te kijken waar de pijnpunten liggen op vlak van dit soort van materiaalselectie. Hiervoor is volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘Hoe kunnen sensorische variabelen in gerecycleerde kunststoffen een invloed uitoefenen op de duurzaamheidsperceptie van de consument?’.

Om een duidelijk beeld te scheppen bij deze onderzoeksvraag, is het onderzoek opgesplitst in vier verschillende onderdelen. Enerzijds werd er een literatuurstudie uitgevoerd waarin gekeken werd naar bestaande fenomenen binnen dit thema. Hierbij worden ook alle verschillende elementen, die een invloed kunnen hebben op een bepaalde manier op de onderzoeksvraag, besproken. Daarna werden drie onderzoeken gedaan om te kijken welke eigenschappen men kon terugvinden die een invloed hadden op de duurzaamheidsperceptie van de consument. Na het onderzoeken van alle resultaten is gebleken dat er wel degelijk eigenschappen zijn die een invloed uitoefenen. Verder onderzoek zal echter uitwijzen hoe men dit kan toepassen in de bestaande manier van materiaalselectie.