Europa creëert jaarlijks 29,1 miljoen ton plastic afval afkomstig van consumenten (European Commission, 2018) . Een aanzienlijk deel hiervan is afkomstig van de voedingsverpakkingen die we dagelijks gebruiken. Retailers en producenten trachten op dit moment vooral de hoeveelheid materiaal benodigd voor verpakkingen te reduceren en volop in te zetten op recyclage. Echter is nog steeds een significant deel van de voedingsverpakkingen op de markt niet recycleerbaar. Daarom werden binnen dit masterproefproject opportuniteiten gezocht in de circulaire economie voor het hergebruik van voedingsverpakkingen in de supermarkt.

Het resultaat is een systeemontwerp bestaande uit een herbruikbare verpakking voor droge voeding zoals pasta, rijst en granen, aangevuld met een consumentenapplicatie en een achterliggend werkingsproces.

Boomerang tracht vanuit systemisch perspectief de mogelijkheden van herbruikbare verpakkingen voor voeding in de supermarkt te exploreren. Hierbij wordt een samenwerkingsverband tussen retailer en consument geïnitieerd om de materialenkringloop te sluiten. De retailer is verantwoordelijk voor de voorziening van de herbruikbare verpakking, de reiniging en hervulling, terwijl de consument instaat voor het gebruik en de retournering.

Om het gebruik van dit herbruiksysteem te stimuleren vanuit consumentenperspectief werd een applicatie ontworpen die deel uitmaakt van de gebruikerservaring. Het managen van statiegeld en meldingen ter herinnering van het retourneren van de verpakkingen wordt toegankelijk en eenvoudig gemaakt. Verder wordt de gebruiker gestimuleerd gebruik te maken van het systeem aan de hand van rewards, targets en feedback op het aantal bespaarde wegwerpverpakkingen. Door deze stimuli te implementeren worden consumptiegewoontes en systeemloyaliteit gecreëerd.