Armoede en voeding

Netwerkevent USAB 28 april 2017

De link tussen armoede en voeding is evident. We denken dan aan aspecten zoals wegwerpvoeding en laagwaardige voeding, de rol van de voedingsindustrie, de sociaaleconomische dimensie van het voedselgebruik, de gevolgen voor de gezondheid, de rol van sociale restaurants, de plaats van voeding in het gezinsbudget en de rol van voedselbanken. Het zijn maar enkele thema’s die ons allen bezighouden. We gaan dieper in op een schets van de situatie, op de werking van een aantal belangrijke organisaties op dit terrein en op mogelijke aanbevelingen voor het beleid.

Cijfers over armoede zijn er voldoende. Academische expertise is er ook, zeker aan de Universiteit Antwerpen. Onze onderzoekers hebben oog voor armoede. Vlakbij, in de stad, maar ook op internationaal niveau.

Expertise is één zaak, actie is een andere. Om die laatste  te stimuleren organiseert de UAntwerpen netwerk-evenementen rond armoedebestrijding. Hierbij willen we onder meer onze vorsers kennis laten maken met organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van armoede rondom ons. Daartoe richten we evenementen in, waarop organisaties uit het middenveld en personen die zich inzetten voor deze problematiek, aan bod komen en in debat kunnen gaan met onze vorsers. 

Download de presentaties van het netwerkevent van 28 april 2017:

Lees de 'Brieven van Dikke Freddy', voorgelezen op het netwerkevent van 28 april 2017:

‘Brieven van Dikke Freddy’ is een column van schrijver Erik Vlaminck. Thuisbasis van de column is het webplatform www.sociaal.net