LIO

Wanneer je lesgeeft in het secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger of volwassenenonderwijs en gelijktijdig de lerarenopleiding volgt, kan je een deel van je werkervaring laten valoriseren in een LIO-traject. Meer informatie rond het LIO-statuut vind je hier.

Als leraar heb je recht op een lerarenbonus als je nog niet in het bezit bent van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs en tegelijkertijd een lerarenopleiding volgt, of wanneer je een lerarenopleiding volgt die leidt tot een bijkomend vereist bekwaamheidsbewijs voor een knelpuntvak.

Tot de leeftijd van 25 jaar kan je als student werken en toch je groeipakket behouden. Dit betekent dat je in sommige gevallen als LIO je groeipakket niet dient af te staan. Je moet wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Voor een volledig academiejaar ingeschreven zijn ten laatste op 30 november, voor minimum 27 studiepunten
  • Maximaal 80 uur per maand werken met een gewoon contract
  • Je mag geen sociale uitkering ontvangen

Je loon speelt geen rol aangezien er geen inkomensnorm is voor het groeipakket. Meer info over het Groeipakket en de combinatie studeren en werken kan je hier vinden.