Salaris

De Vlaamse regering heeft salarisschalen of barema's vastgelegd voor het onderwijspersoneel. Elke salarisschaal heeft een code die je zal terugvinden in de detailgegevens van je salarisbrief. Je salarisschaal is afhankelijk van je bekwaamheidsbewijs, je ambt en de graad, onderwijsvorm en het onderwijsniveau waarin je lesgeeft. Voor educatieve masters die lesgeven in hun vakgebied zal dit doorgaans salarisschaal 501 zijn.

  • Voor meer informatie over je bruto- en nettosalaris kan je hier terecht.
  • Voor alle info over salaris en uitbetaling volg je deze link.  

Ben je een zij-instromer die in de privésector gewerkt heeft? Dan kan voor sommige knelpuntvakken tot 10 jaar beroepservaring meetellen voor je geldelijk anciënniteit. Dit kan je aanvragen met behulp van de formulieren die je onderaan de webpagina vindt. Om een beknopt overzicht te krijgen, kan je deze video bekijken.

Je loon zal uiteraard ook afhankelijk zijn van je opdracht. De overheid heeft via prestatienoemers vastgelegd hoeveel uren een voltijdse opdracht omvat. Het aantal lesuren is niet gelijk aan het aantal uren dat je daadwerkelijk moet presteren. Buiten lesgeven omvat je opdracht natuurlijk nog andere taken. Denk hier aan vergaderingen, verslagen opstellen, verbeterwerk, toezicht, nascholing, …

In het secundair onderwijs omvat een voltijdse aanstelling in de tweede graad maximum 22 lesuren; in de derde graad is dit 21 lesuren.

In  de tweede helft van mei wordt het vakantiegeld uitbetaald, afhankelijk van je prestaties in het vorige kalenderjaar. Als pas afgestudeerde leraar maak je in bepaalde gevallen aanspraak op aanvullend vakantiegeld. Dit moet je zelf aanvragen via je schoolsecretariaat. Ga zeker eens hier kijken of je er recht op hebt.