Het Vlaamse Onderwijs

Voor je start aan een opdracht als leraar kan je best het Vlaamse onderwijslandschap wat verder verkennen. Wist je bijvoorbeeld dat het onderwijs is opgesplitst in officieel en vrij onderwijs, en in netten en koepels?

Officieel onderwijs wordt georganiseerd door of in opdracht van de Vlaamse overheid, de provincies of de steden en gemeenten. Alle andere scholen behoren tot het vrij onderwijs.

Er zijn drie netten waarbinnen één of meer onderwijskoepels zijn. Deze ondersteunen en vertegenwoordigen schoolbesturen. Ze stellen leerplannen en lessenroosters op, die scholen kunnen overnemen, en beschikken over een eigen pedagogische begeleidingsdienst.

In het officieel onderwijs zijn er twee netten:

  • Het gemeenschapsonderwijs (GO!)
  • Het gesubsidieerd officieel onderwijs. Dit omvat het gemeentelijk onderwijs en het provinciaal onderwijs. De schoolbesturen zijn hier verenigd in twee koepels:
    • Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten vzw (OVSG vzw)
    • Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV)

In het vrij onderwijs is er één net: het gesubsidieerd vrij onderwijs (gvo). De grootste groep scholen, de katholieke scholen, zijn verenigd onder de koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV). Daarnaast zijn er vier organisaties die zich verenigen onder het overlegplatform Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO).

Voor meer informatie kan je de webpagina van Onderwijs Vlaanderen raadplegen.

Gelijktijdig met de invoering van de modernisering van het secundair onderwijs worden er sinds september 2019 nieuwe onderwijsdoelen ingevoerd in het secundair onderwijs. Op de website onderwijsdoelen kan je alle doelen vinden die de overheid vastlegt voor het zowel het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. Voor meer informatie over de onderwijsdoelen kan je ook hier terecht of kan je deze video bekijken.

De onderwijsdoelen moeten letterlijk opgenomen zijn in de leerplannen die de school gebruikt. De leerplannen secundair onderwijs voor de grootste koepels kan je hier vinden: