Professionalisering

Als leraar is het belangrijk om levenslang te blijven leren. We hopen jou, na het behalen van je diploma, opnieuw te mogen ontmoeten op één van onze nascholingsinitiatieven.

    • Het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) is een universitair nascholingscentrum dat een bijdrage wil leveren aan de verdere professionalisering en kwaliteitsverhoging in het onderwijs. Ze richten zich daarbij naar alle professionals uit het brede onderwijsveld en bieden kwaliteitsvolle nascholingen aan in allerlei domeinen. Bij je afstuderen ontvang je een waardebon van CNO die je kan inzetten om je verder te professionaliseren.
    • Wil je nog een bijkomend bekwaamheidsbewijs verwerven bovenop hetgeen dat je reeds in handen hebt? Als je minstens 30 studiepunten domeinspecifieke voorkennis hebt, kan je een extra vakdidactiek volgen. Voor meer informatie kijk je best op onze helpdesk.
    • Via Nova Academy kan je een micro-credential volgen aan de Universiteit Antwerpen, de Vrije Universiteit Brussel of de Universiteit Gent. Professionaliseer je verder in je domein of kies voor een micro-credential in de onderwijskunde en pedagogie.
    • Na je educatieve master kan je ervoor kiezen om een postgraduaat te volgen. Deze opleidingen van minstens 20 studiepunten hebben verdere professionele vorming en verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties als doel. Binnen het brede onderwijsveld biedt de Universiteit Antwerpen enkele interessante postgraduaten aan waaronder: didactiek Nederlands aan anderstaligen, leerlingenbegeleiding in het secundair onderwijs.