Onderwijsbevoegdheid en aanstelling

De vakdidactiek(en) die je volgde, bepaalt welk vereist bekwaamheidsbewijs je verworven hebt en dus welke vakken je in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs mag geven. Op de website van Onderwijs Vlaanderen vind je terug welke vakken je mag verzorgen met elke vakdidactiek. Je selecteert je opleiding in de lijst (bijv. Educatieve master in de economie) en je vind meteen een overzicht van vakken.  

Naast een vereist bekwaamheidsbewijs levert de opleiding je ook een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs op. Indien je hier meer informatie over wil, kan je hier terecht. In deze video van AGODI krijg je al heel wat informatie.

Voor je aan de slag kan, zal het schoolsecretariaat nagaan of je aan de aanstellingsvoorwaarden voldoet. Op de website van Onderwijs Vlaanderen kan je deze zelf al eens nagaan. 

Heb je gesolliciteerd en de uitkomst was positief? Proficiat! In eerste instantie zal je een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD) krijgen. Nadien zal je in aanmerking komen voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) waarna je kan kandideren voor een vaste benoeming indien je aan de voorwaarden voldoet. Met een vaste benoeming ben je zeker van je tewerkstelling en je loon, zelfs wanneer de betrekking waarin je benoemd bent, zou wegvallen. De vaste benoeming is beperkt tot het onderwijsniveau, het aantal vacante uren of lestijden gekoppeld aan de vereiste en voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen.