Educatieve master in de maatschappijwetenschappen: sociale wetenschappen
Academiejaar :

Modeltraject

Domeinspecifieke component sociale wetenschappen
36 studiepunten

Kernvakken

24 studiepunten verplicht op te nemen

Hedendaagse stromingen in communicatiewetenschappen6sp1e sem.
Maeseele, Pieter
Instructioneel design6sp1e sem.
Colpaert, Jozef
The European Union as a Political System6sp1e sem.
Bursens, Peter
Theoretische perspectieven6sp2e sem.
Weyns, Walter
 

Keuzevakken: 12 studiepunten

Keuzevakken cluster communicatiewetenschappen

Consumer psychology6sp1e sem.
Poels, Karolien
Rudnicki, Konrad
Journalistiek en crossmedialiteit6sp1e sem.
Paulussen, Steve
Internal Communication6sp2e sem.
De Waele, Aurélie
 

Keuzevakken cluster opleidings- en onderwijswetenschappen

Leren op de werkplek6sp2e sem.
Gijbels, David
Van den Bossche, Piet
Management van het Onderwijsproces3sp2e sem.
Vanhoof, Jan
Van Gasse, Roos
Kwaliteitszorg en effectiviteit bij opleidingen3sp2e sem.
Van Petegem, Peter
Vanhoof, Jan
Internationalisering van opleiding en onderwijs3sp1e sem.
Clycq, Noel
ICT in opleiding en onderwijs3sp2e sem.
Colpaert, Jozef
 

Keuzevakken cluster politieke wetenschappen

Theorieën van internationale betrekkingen6sp1e sem.
De Bièvre, Dirk
Political Psychology6sp1e sem.
De Landtsheer, Christ'l
Media en politiek6sp1e sem.
Walgrave, Stefaan
 

Keuzevakken cluster sociologie

Maatschappij, beleid en evaluatie6sp1e sem.
Cantillon, Bea
Sociology of science and knowledge6sp2e sem.
Verschraegen, Gert
Vandermoere, Frederic
Toegepaste multivariate analyse6sp1e sem.
Mortelmans, Dimitri
 

Opleidingsonderdelen lerarencomponent
36 studiepunten

Theoretische vakken

9 studiepunten verplicht op te nemen

Onderwijskundige concepten 1A3sp1e sem.
Colpaert, Jozef
Smits, Tom
Struyf, Elke
Onderwijskundige concepten 1B3sp2e sem.
Colpaert, Jozef
Struyf, Elke
Schelfhout, Wouter
Onderwijskundige concepten 23sp2e sem.
Colpaert, Jozef
Smits, Tom
Struyf, Elke
Schelfhout, Wouter
 

Vakdidactiek met oefenlessen

Kies de vakdidactiek maatschappijwetenschappen. Daarnaast selecteer je een tweede vakdidactiek waarvoor je de toelating hebt gekregen. Als je geen tweede vakdidactiek wil/mag volgen dan kies je een profileringsvak.

Vakdidactieken

Vakdidactiek maatschappijwetenschappen met oefenlessen6sp1e+2e sem
Meeus, Wil
Vakdidactiek gedragswetenschappen met oefenlessen6sp1e+2e sem
Meeus, Wil
Vakdidactiek economie met oefenlessen6sp1e+2e sem
Schelfhout, Wouter
Vakdidactiek PAV-MAVO met oefenlessen6sp1e+2e sem
 

Profileringsvakken

Profileringsvak met praktijkoefeningen: Meer (-) talig onderwijs6sp1e+2e sem
Smits, Tom
Profileringsvak met praktijkoefeningen: Onderwijskundig ontwerpen6sp1e+2e sem
Colpaert, Jozef
Profileringsvak met praktijkoefeningen: Zorg6sp1e+2e sem
Struyf, Elke
 

Groeistage

In totaal kies je voor 10 studiepunten groeistage.

Kies uit onderstaande lijst de groeistages die horen bij de vakdidactieken die je volgt.

Groeistage maatschappijwetenschappen5sp2e sem.
Meeus, Wil
Groeistage gedragswetenschappen5sp2e sem.
Meeus, Wil
Groeistage economie5sp2e sem.
Schelfhout, Wouter
Groeistage PAV-MAVO5sp2e sem.
NNB, -
 

Als je slechts één vakdidactiek volgt dan kies je hieronder ook groeistage 2 van die vakdidactiek.

Groeistage 2 maatschappijwetenschappen5sp2e sem.
Meeus, Wil
Groeistage 2 gedragswetenschappen5sp2e sem.
Meeus, Wil
Groeistage 2 economie5sp2e sem.
Schelfhout, Wouter
Groeistage 2 PAV-MAVO5sp2e sem.
NNB, -
 

Profileringsstage

5 studiepunten verplicht op te nemen

Profileringsstage5sp2e sem.
Struyf, Elke
 

Component Masterproef
18 studiepunten

Masterproef

18 studiepunten verplicht op te nemen

Masterproef partim I: methodologische seminaries3sp1e+2e sem
Vandervieren, Ellen
Masterproef partim II: Scriptie12sp2e sem.
NNB, -
Masterproef partim III: Praktijktoepassing (1ste sem)3sp1e sem.
NNB, -