Educatieve master in de maatschappijwetenschappen: rechten

Wil je graag goed voorbereid zijn als leraar voor de rechtsvakken, dan ben je met deze educatieve master aan het juiste adres. Je krijgt in deze afstudeerrichting immers de kans om je juridische kennis en inzichten te verdiepen en tegelijk de link te leggen naar het leraarschap.

De lerarenopleiding telt 60 sp. Daarvan behoren 45 sp tot de educatieve master. De andere 15 studiepunten kan je opnemen tijdens je bacheloropleiding of volg je als een voorbereidingsprogramma, bovenop je bachelor- of masteropleiding.

Verder verdiepen in rechten

Je volgt in deze educatieve master alle verplichte juridische opleidingsonderdelen uit de (niet-educatieve) master rechten, waaronder deontologie.

Dit vul je aan met één grondige studie en één bijzondere studie, waarbij je bv. kan opteren voor burgerlijk recht, fiscaal recht, internationaal en Europees recht, ondernemingsrecht, publiekrecht of sociaal recht. De grondige studies zijn erop gericht je juridische basiskennis te verdiepen en je autonoom en creatief te leren werken met het recht. De bijzondere studies zijn opleidingsonderdelen die in het verlengde liggen van een stamopleidingsonderdeel, met een gedeelte omtrent specifieke rechtsinhouden en een gedeelte waarin je dit toepast in een bijzonder deelgebied van het recht.

Al deze opleidingsonderdelen volg je samen met de studenten uit de (niet-educatieve) master rechten.

Leraar worden

In de component leraarschap wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Masterproef

In je masterproef breng je het juridisch vakmanschap en de lerarenopleiding samen. Je kan bv. een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in het domein van het onderwijsrecht, maar je kan evengoed juridisch onderzoek doen dat je nadien vertaalt naar een didactische toepassing of kiezen voor een vakdidactisch onderzoek in de rechten.