Educatieve master in de maatschappijwetenschappen: sociale wetenschappen

Met deze educatieve master heb je alles in huis om niet alleen sociaal wetenschapper, maar ook een goed voorbereide leraar gedrags- en maatschappijwetenschappen te worden. Je combineert immers de lerarenopleiding met een uitgebreid verdiepend pakket in de sociale wetenschappen.

De lerarenopleiding telt 60 sp. Daarvan behoren 45 sp tot de educatieve master. De andere 15 studiepunten kan je opnemen tijdens je bacheloropleiding of volg je als een voorbereidingsprogramma, bovenop je bachelor- of masteropleiding.

Verder verdiepen in sociale wetenschappen

Je krijgt één basisopleidingsonderdeel uit elk van de vier disciplines van de sociale wetenschappen, met name de sociologie, politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen en opleidings- en onderwijswetenschappen. In deze basisopleidingsonderdelen wordt o.a. aandacht besteed aan paradigma’s omtrent maatschappelijke en politieke processen, aan de rol van media, aan sociaal-wetenschappelijke theorievorming, en aan educational engineering, aspecten die je zowel als sociaal wetenschapper en als leerkracht absoluut zullen helpen.

Naast deze verplichte stam kan je zelf je studieprogramma verder aanvullen met keuzeopleidingsonderdelen uit één of twee van deze disciplines. Zo kan je je verder verdiepen in jouw voorkeursterreinen.

Al deze opleidingsonderdelen volg je samen met de studenten uit de (niet-educatieve) masteropleidingen sociologie, politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen en opleidings- en onderwijswetenschappen.

Leraar worden

In de component leraarschap wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Masterproef

In je masterproef breng je de sociale wetenschappen en de lerarenopleiding samen. Je kan bv. een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in het domein van de onderwijssociologie, de onderwijswetenschappen, de combinatie onderwijs en politiek of onderwijs en media. Ook een sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat je nadien vertaalt naar een didactische toepassing is mogelijk, net zoals een vakdidactisch onderzoek in de maatschappij- of gedragswetenschappen.