Profilering

In de educatieve master heb je twee opties: of je kiest twee vakdidactieken, of je ruilt een van de twee in voor een profileringsvak.

Je volgt verplicht minstens één vakdidactiek die rechtstreeks aansluit bij het expertisedomein van je masteropleiding. Vervolgens heb je de keuze uit twee opties, zijnde een tweede vakdidactiek of een  profileringsvak. Als je naast twee vakdidactieken ook een profileringsvak wilt opnemen, dan kan dat in surplus of later via een creditcontract. 

Een profileringsvak geeft studenten de kans hun competenties te verbreden. Naast het vakdidactische aspect zijn er namelijk nog heel wat andere aspecten die bij het leraarschap komen kijken. Profileringsvakken geven je de kans om meer te weten te komen over één van die andere aspecten. Er zijn profileringsvakken die nog sterk gerelateerd zijn aan vakken (zoals bijvoorbeeld STEM), andere zijn meer vakoverschrijdend opgevat (zoals bijvoorbeeld zorg).

Je hebt de keuze uit:

  • Meer(-)talig onderwijs
  • Leerlingenbegeleiding
  • Onderwijskundig ontwerpen
  • STEM

Aansluitend bij het profileringsvak voer je een profileringsstage uit. Dit kan een lesgeefstage of een projectstage zijn. 

Meer(-)talig onderwijs

Of je nu geschiedenis, wiskunde of economie geeft, of een ander vak, vroeg of laat krijg je ermee te maken: leerlingen begrijpen niet wat je zegt. Van sukkelen met toetsvragen tot geen vaktekst kunnen interpreteren of een goede presentatie geven. Vaak lijkt het alsof ze leerproblemen hebben, maar in feite zijn het verborgen taalproblemen. Gaan taal en leren dan zo sterk samen? Dat blijkt inderdaad uit onderzoek. In de didactiek is het tegenwoordig zelfs een hot topic, vandaar het opleidingsonderdeel Meer(-)talig onderwijs.

Via intensieve, prakijkgerichte werkcolleges en een profileringsstage maak je kennis met twee actuele aspecten van lesgeven: taalgericht vakonderwijs en CLIL (Content and Language Integrated Learning, of lesgeven in een andere vreemde taal). Het maakt van jou meteen een expert ter zake, een pluspunt  op je CV.

Meer(-)talig onderwijs wordt enkel in even academiejaren georganiseerd. In academiejaar 2022-2023 wordt het vak weer gegeven.

TOP

Leerlingenbegeleiding

Elke school heeft leraren nodig die buiten hun vak om willen meedenken over de realisatie van geïntegreerde leerlingenbegeleiding op school. Daarnaast is het belangrijk dat je inzicht krijgt in specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen zodat jij en je collega’s een onderwijsleeromgeving kunnen creëren die hiermee rekening houdt zodat leerlingen maximaal aan de lessen kunnen participeren. In het profileringsvak Leerlingenbegeleiding bouw je verder op de inhouden van leerlingenbegeleiding. Via praktijkgerichte lessen en een hierbij aansluitende profileringsstage verdiep en verruim je je kennis en vaardigheden op vlak van leerlingenbegeleiding. Zo word je een belangrijke uitdrager van een geïntegreerd zorgbeleid op school en een interessante partner voor de leerlingenbegeleider(s). 

Leerlingenbegeleiding wordt enkel in even academiejaren georganiseerd. In academiejaar 2022-2023 wordt het vak weer gegeven.

TOP

Onderwijskundig ontwerpen

De leerkracht als designer. Zelfs de beste lerarenopleiding kan de leerkracht niet voorbereiden op alle mogelijke probleemsituaties in het onderwijs. Daarom moeten leerkrachten een strategie ontwikkelen om problemen op te lossen wanneer onvoldoende kennis aanwezig is om dit te kunnen doen.

Onderwijskundig Ontwerpen wordt enkel in oneven academiejaren georganiseerd. In academiejaar 2021-2022 wordt het vak gegeven.

TOP

STEM

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. De thema’s die in een STEM-module aan bod komen, zijn gelinkt aan de inhouden van de wetenschapslessen, wiskundelessen, technieklessen en ICT-lessen. Deze inhouden worden geïntegreerd aangeboden. Leerlingen moeten leren dat de vakken wetenschappen, techniek en wiskunde met elkaar verweven zijn en de “tools” zijn om tot een oplossing van het probleem te komen.

Onze samenleving heeft meer en meer mensen nodig met een STEM-profiel. Vandaar is het belangrijk om jongeren te stimuleren om voor STEM-opleidingen te kiezen. In het profileringsvak STEM krijg je de tools aangereikt om probleemgestuurd en multi- of interdisciplinair onderwijs te leiden.

TOP