Geschiedenis anders bekeken : de Hofstad Blogs

Stadslandbouw is terug van nooit weg geweest. Het project Hofstad. Historisch proefveld stadslandbouw laat studenten nadenken over de mogelijkheden, beperkingen en impact van het verbouwen van voedsel op een kleine schaal. De studenten onderhouden daartoe zelf een proeftuin waarop ze groenten telen op basis van de kennis en technieken die beschikbaar zijn uit drie verschillende historische contexten:

  • een laat-middeleeuwse tuin,
  • een tuin van de 18e eeuw,
  • een oorlogstuin tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Meer info over het project vind je hier.

Een selectie van blogs die tuinierende studenten schreven kan je hier lezen: