Oplossingsgericht aan de slag met (on)gemotiveerde jongeren

Veel jongeren lijken nauwelijks gemotiveerd om hun best te doen op school. En later dan? Hoe kunnen we onze jongeren blijvend motiveren? Van zodra een schooljaar enkele weken bezig is, wordt dit een uitdaging. Hoe herken ik motivatieproblemen en hoe kan ik deze voorkomen of ombuigen? Motiverend lesgeven... is immers ook wederzijds beïnvloeden.

Tijdens de eerste dag focussen we ons op oplossingsgerichte vaardigheden waarmee je het gesprek met je leerling kan aangaan. We verkennen wat werkt aan de hand van observatielijsten en checklists. Hoe kan je ondersteuning bieden om jongeren te helpen terug de nodige energie te vinden om zichzelf te motiveren? Er is gelegenheid tot oefenen (eigen situaties), nabespreking en feedback.

De tweede (halve) dag is een digitale dag. Enkele concrete coachingsmomenten geven je een doorstart op gesprekstechnisch vlak. Precieze afspraken en opdracht voor deze dag worden op het einde van dag 1 besproken.

Op de derde dag zoomen we in op het actuele kader rond motivatie. Welke recente inzichten kunnen helpen begrijpen wat motivatie precies is? We verkennen vooral de zelfdeterminatietheorie om er gemotiveerd ook in je les mee aan de slag te gaan. Inzicht in de oorzaken van demotivatie kan je ook helpen om preventief te werken, net zoals de vertaling van de basisbehoeften naar klasmanagement. We zetten de laatste inzichten uit motivatie-onderzoek om in wat motiverend werkt in de klas.

Programma


  • kennismaking en verwachtingen;
  • herkennen en begrijpen van motivatie(problemen);
  • kennismaken met coaching: oefenen van oplossingsgerichte gespreksvoering en motivationele gesprekstechnieken: welke vragen helpen de leerling een oplossing te vinden die werkt?
  • analyseren van het gedrag van de (niet-)gemotiveerde leerling vanuit de zelfdeterminatietheorie;
  • brede basiszorg: motiverende praktijkprincipes die werken in je les;
  • inspelen op het verloop van het motivatieproces.
Lesgever

Ann Geentjens, klinisch psychologe, leerkracht psychologie en communciatie, leerlingbegeleider, begeleider Postgraduaat socio-emotionele leerlingbegeleiding s.o., educatieve medewerker CNO.

Locatie

Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

Taal
Nederlands
Inschrijven t.e.m
2023-02-28T23:00:00
Type
Kort- en langlopende opleidingen
Cursusnummer
22/OND/026A
Academiejaar
2022 - 2023
Interessegebied
Onderwijs en pedagogie