Fietsdeelsystemen

Voorbeeld van een masterproef

Masterstudent Bram Remans (SEW, 2018) schreef zijn masterproef over fietsdeelsystemen.

"Deze innovatieve manier van verplaatsen is mogelijk een van de oplossingen voor mobiliteitsproblemen in de stad", zegt Bram. "Je kan er korte afstanden mee doen van en naar je hoofdtransport, zoals de wagen of de trein."

Hoewel deelfietsen al enkele jaren in dienst zijn - Antwerpen kent het systeem al sinds 2011 - was er nog niet veel onderzoek naar dit onderwerp gedaan. Bram bracht daar verandering in door te achterhalen wat de motivatie is om van fietsdeelsystemen gebruik te maken in het woon-werkverkeer.

Daarvoor liet hij personeelsleden van de Universiteit Antwerpen een enquête invullen. Uit die resultaten bleek dat mensen vooral voor een deelfiets (zouden) kiezen voor de lage kostprijs en voor de uitgespaarde reistijd. Ten slotte is ook het comfort dat deelfietsensystemen bieden belangrijk voor de gebruiker.