De zero waste beweging in Vlaanderen

Voorbeeld van een masterproef

Steeds meer burgers kiezen voor alternatieve methoden om hun mening te laten horen, eerder dan de traditionele politieke acties zoals stemmen en protesteren. Een van de belangrijkste gebieden waar politieke activiteit zich uitbreidt, is in onze levensstijlen en consumptiepatronen.

‘Be the change you wish to see in the world’ is zo ook het motto achter de zero waste levensstijl die vanuit Amerika de laatste jaren is overgewaaid naar Vlaanderen. Deze individuen richten hun levensstijl in met als doel zo weinig mogelijk afval of verspilling te creëren. Door bewust te consumeren en ook anderen hiervan te overtuigen, hopen zero wasters op een directe en indirecte manier een bredere maatschappelijke verandering teweeg te brengen.

Studente Laura Neefs (SEW, 2020) onderzocht in haar masterproef of er momenteel gesproken kan worden van een zero waste levensstijlbeweging in Vlaanderen. Laura: "Daarvoor nam ik een reeks diepte-interviews af bij de betrokkenen van de eventuele zero waste beweging."

Uit haar onderzoek bleek dat individuen die zero waste (proberen) te leven, impact willen hebben op drie verschillende soorten manieren:

  1. Ten eerste wil men andere individuen bewust maken van de milieuproblematiek en anderen overtuigen om ook afvalarm te gaan leven.
  2. Daarnaast wil men verandering teweeg brengen bij economische actoren. Denk bijvoorbeeld aan supermarkten die klanten de mogelijkheid geven om verpakkingsloze producten aan te schaffen.
  3. Ten derde wil men ook een impact hebben op de staat en op het politieke besluitvoeringsproces. "Hoe meer mensen plastiekvrij leven, hoe sneller politici zullen oppikken dat het echt wel leeft onder de bevolking en ook zij mee op de kar springen", heeft een van de respondenten letterlijk gezegd tegen Laura.

Laura: "De conclusie van mijn onderzoek is dat er de laatste vijf jaar wel degelijk sprake van een groeiende zero waste beweging in Vlaanderen, ook al spreken zero wasters zelf eerder over een gemeenschap of ‘community’. De kenmerken die ze beschrijven voldoen perfect aan die van een levensstijlbeweging."