Kinderbijslag voor en na de Zesde Staatshervorming

Voorbeeld van een masterproef

De Zesde Staatshervorming heeft het landschap van gezinsondersteunende maatregelen grondig hervormd. Vanaf 1 januari 2019 is zo het oude kinderbijslagsysteem in Vlaanderen omgevormd tot het Groeipakket.

In haar masterproef vergeleek Sascha Vermeylen (sociaal-economische wetenschappen, 2018) het kinderbijslagsysteem van voor en na de Zesde Staatshervorming.

Sascha: "Bij het eerste systeem wordt de kinderbijslag genereuzer als de kinderen ouder worden, als er meer kinderen bij het gezin komen of als het gezin een bepaald statuut heeft. Het nieuwe systeem - het zogenaamde 'Groeipakket' - zit anders in elkaar: hierbij krijgt elk gezin een hoog universeel basisbedrag, waar participatietoeslagen en toeslagen voor gezinnen met beperkte middelen bij komen."

In haar masterproef keek Sascha in welke mate de kosten werden gedekt binnen de twee systemen. Dat deed ze door een standaardsimulatie uit te voeren. Dat woog ze af aan de kosten die gepaard gaan met het opvoeden van een kind.

Wat blijkt? Gezinnen met één jong kind ten laste zijn de grote winnaars van het Groeipakket. Hun kosten worden 20% meer gedekt in vergelijking met het oude systeem. De verliezers zijn de grote gezinnen met oudere kinderen ten laste. Bij hen neemt het kostendekkingspercentage zo'n -1,4 tot -5,4 procent af.