Financiële impact van voedselbedeling

Voorbeeld van een masterproef

Steeds meer mensen zetten de stap naar de voedselbanken omdat ze financieel niet kunnen rondkomen. In 2018 kregen in België bijna 160.000 personen voedselhulp. Hoe komt het dat in een rijk en welvarend land als België zoveel mensen beroep moeten doen op deze vorm van noodhulp? En kan deze ‘last resort’ optie iets veranderen aan de financiële armoedesituatie van gezinnen, onder het motto ‘alle kleine beetjes helpen’?

Studente Karen Hermans (SEW, 2019) onderzocht in haar masterproef de financiële impact van voedselhulp. Karen: “Tot op vandaag is er nog niet veel onderzoek gedaan naar dit sociaal-economisch vraagstuk.”

In haar masterproef maakte ze eerst een schatting van de monetaire waarde van voedselhulp. Zo kon ze bepalen wat de financiële impact is van voedselhulp op de inkomensadequaatheid van leefloontrekkers in België.

Hiervoor verzamelde Karen zelf data en informatie in samenwerking met voedselverdeelpunt Onthaal Sint Antonius. Om tot relevante bevindingen te komen, paste ze enkele methoden en concepten uit de opleiding sociaal-economische wetenschappen toe, zoals de referentiebudgettenmethode en armoede-indicatoren

Karen concludeerde dat voedselhulp niet in staat is voedselonzekerheid terug te dringen, maar wel een positieve impact heeft op het inkomen. “Afhankelijk van de gezinsgrootte gaat dit van 67 euro tot 140 euro per maand. Het aandeel van voedselhulp in het inkomen is echter beperkt, waardoor voedselhulp op zichzelf er niet voor zorgt dat de inkomensadequaatheid van het leefloon substantieel groter wordt.”

Karen won op 6 maart 2020 met haar onderzoek de USAB Scriptieprijs. Op 11 maart 2020 publiceerde Gazet van Antwerpen haar onderzoeksresultaten.