Wat mag ik verwachten?

De wetenschap van theater, film en literatuur

Bij TFL word je niet opgeleid om acteur, regisseur of schrijver te worden, maar je ontmoet hen wel om te analyseren hoe theater, film en literatuur worden gemaakt en functioneren. Je leert om uiteenlopende kunstpraktijken te analyseren en in verband te brengen met hun cultuurhistorische, sociaal-politieke en maatschappelijke context.

De docenten gaan telkens op zoek naar het juiste evenwicht tussen theorie en praktijk. We bezoeken samen theatervoorstellingen, nodigen kunstenaars uit om over hun praktijk te vertellen en organiseren filmscreenings. Hoorcolleges, presentaties, schrijfopdrachten en interactieve seminaries wisselen elkaar af.

Je krijgt de kans om een stage te doen in het professionele literatuur-, film- en podiumkunstenlandschap zodat je makkelijker een gepaste job vindt. Studenten werken bijvoorbeeld als journalist bij cultuurtijdschrift rekto:verso, gaan aan de slag op de Boekenbeurs of engageren zich als regieassistent bij het Toneelhuis.

Geschiedenis als basis

In het eerste jaar leggen we een historische basis om de recente ontwikkelingen binnen literatuur, film en podiumkunsten te kaderen. Je raakt vertrouwd met de geschiedenis van de film (stille film, Hollywood, auteurscinema) en het theater (van de antieke oudheid tot het postdramatische theater). Klassieke Hollywoodgenres, zoals de film noir, western en musical, hebben straks geen geheimen meer voor jou.

Verhalen analyseren

In opleidingsonderdelen zoals "Filmanalyse" en "Opvoeringsanalyse" bestudeer je theatervoorstellingen en films op vlak van narratief, acteerwerk en beeldtaal. Je ontleedt de verschillende ‘bouwstenen’ van cinema (montage, mise en scène, fotografie/belichting, geluid) en theater (decor, mimiek, gestiek) om inzicht te krijgen in hun historische evolutie en de (a)typische stilistische keuzes die een theater- of filmmaker maakt.

Kunst in context: de moderniteit

Kunst staat nooit los van de tijd waarin ze gemaakt wordt. Daarom hebben we oog voor de maatschappelijke context waarin schrijvers, theatermakers en cineasten werken en de bredere relatie tussen woord en beeld in onze gemediatiseerde, hoogtechnologische cultuur.

De cultuur van de moderniteit dient daarbij als ijkpunt: met vooruitgang en emancipatie als sleutelwoorden is het een cultuur die zichzelf presenteert als technologisch innovatief. De kunst articuleert dit spanningsveld en laat zich bijgevolg als vanzelf situeren tussen uiteenlopende disciplines en technieken.

Die intermediale focus is een rode draad doorheen de colleges. We onderzoeken de eigenheid van film, literatuur en theater maar bekijken ook de diverse manieren waarop ze elkaar raken en beïnvloeden. Het BA2-vak "Adaptatie in theater, film en literatuur" verdiept zich bijvoorbeeld specifiek in de cross-over tussen verschillende media. Ook de ontwikkelingen in de beeldende kunst, poëzie en nieuwe media worden mee in kaart gebracht. Zo kregen de studenten op 14 december 2020 les in de videogame 'Red Dead Redemption 2'.​


Theatergezelschap De Bromvlieg

Theater maken met andere studenten? Dat kan bij De Bromvlieg. In de master theater- en filmwetenschap kan je trouwens ook de workshop theater in je studieprogramma steken.