Toelating en inschrijven voor een educatieve master

Toelatingsvoorwaarden

Elke afstudeerrichting heeft specifieke toelatingsvoorwaarden. Bekijk daarom de toelatingsvoorwaarden voor de afstudeerrichting die jij wil volgen. Elke bacheloropleiding van de Universiteit Antwerpen geeft toelating tot minstens één afstudeerrichting. Heb je een professionele bachelor behaald, dan kan je in sommige gevallen instromen via een schakelprogramma.

De toelating tot een vakdidactiek is niet gekoppeld aan de afstudeerrichting. Het is voornamelijk je bacheloropleiding die bepaalt tot welke vakdidactieken je toelating hebt. De vakdidactieken worden aangeboden over de clusters en afstudeerrichtingen heen. Met een academische bachelor in de sociaal-economische wetenschappen, bijvoorbeeld, heb je rechtstreekse toelating tot de vakdidactiek economie, maar ook tot de vakdidactiek gedragswetenschappen.

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, kan je je inschrijven.

Voorbereidend deel

Als je de opleiding tot leraar inbouwt in je bachelor-mastertraject, volg je – in principe voor je je educatieve master start – een voorbereidend deel van 15 studiepunten uit de component leraarschap. Je kan het voorbereidend deel opnemen als keuzepakket in je bacheloropleiding of in de vorm van een voorbereidingsprogramma.

Wil je in het tweede semester starten met het verkort traject van de educatieve master?

Je vindt meer informatie over starten met het verkort traject in het tweede semester op onze helpdesk.