Side header image

Master in de architectuur: profiel

Je opleiding

Architectuur gaat niet alleen over het ontwerpen van gebouwen maar vooral ook over de kwaliteit ervan. Architectuur is een component van de bouwmarkt maar in eerste instantie vervult ze de maatschappelijke rol om zorg te dragen voor de gebouwde omgeving en daarmee ook voor de open ruimte. Architectuur geeft gestalte aan een evoluerende samenleving, daarom onderbouwt ze zich met cultuurgeschiedenis om visionair oplossingen te onderzoeken voor de toekomst. 


Aan de Universiteit Antwerpen wordt architectuur in haar brede betekenis bestudeerd: maatschappelijk, cultureel en technisch. Ontwerp en onderzoek zijn bijzondere disciplines die we hiertoe aanleren binnen de faculteit. Maar docenten staan ook met beide voeten in het werkveld waardoor de opleiding kan inspelen op hedendaagse tendensen. 
De wereld van de architectuur is sterk internationaal gericht, en de opleiding speelt hierop in met student- en docentuitwisselingen, internationale colloquia en workshops en studiereizen. De opleiding architectuur heeft echter ook een engagement met de stad waarin ze woont. De stad Antwerpen is een laboratorium voor de ontwerpstudio’s en er is een permanente samenwerking met het stedelijk beleid inzake onderzoek.

Je toekomst

Het masterdiploma architectuur opent een breed werkveld. Je kan na je studies op verschillende niveaus bijdragen tot een kwalitatieve leefomgeving:

  • als zelfstandig architect, na inschrijving bij de orde van architecten waarbij de eerste 2 jaar stage moet gelopen geworden
  • als ontwerper in dienst van een architectenbureau, de overheid of een bedrijf
  • als beleidsmaker of ontwerper in ruimtelijk beleid in dienst van de overheid, een bedrijf of een ontwerpbureau
  • als consultant of deskundige
  • als projectleider/medewerker in de sectoren bouw, vastgoed en projectontwikkeling
  • als docent en/of wetenschappelijk onderzoeker in het onderwijs

Met het masterdiploma architectuur kan je zonder meer doorstromen naar de masteropleidingen stedenbouw en ruimtelijke planning en erfgoedstudies, binnen de faculteit maar ook in binnen- en buitenland. 

IDW2017


Studenten treden uit hun comfortzone
tijdens IDW

Anna Van Oekelen


Anna Van Oekelen wint de Academic
Architecture Award 2017

volg facebook