Masterproef - tweede master

“In de masterstudio wordt je niet enkel stilaan een professional, je verandert ook als mens."

Johan De Walsche, ontwerpbegeleider


Masterproef

De masterproef stoelt op de ontwerp- en onderzoekscompetenties die je doorheen je ganse opleiding ontwikkeld hebt. Ze biedt de perfecte condities om je eigen gading te vinden binnen het architecturale veld. Waar in de andere opleidingsonderdelen de choreografie vastligt, ben je nu zelf de choreograaf. Je bouwt eigenaarschap op ten aanzien van een project, leert omgaan met externe factoren en neemt een eigen standpunt in.

Je maakt kennis met de architect als actieve actor in de maatschappij. Meer dan in de andere studio’s ga je samen met de docenten en collega-studenten op zoek naar antwoorden op grote maatschappelijke thema’s zoals ‘de productieve stad’, ‘dorpsstedelijkheid’ of herbestemming van stedelijk patrimonium. Maar het kan ook gaan om activisme via urban living labs in Suriname, of favela’s in Brazilië. En uiteraard zijn er ook studenten die zich, samen met de onderzoeksgroep, verdiepen in architectuurtheorie of -geschiedenis. De docent bepaalt het onderwerp van de ontwerpopdrachten, dat steeds sterk gerelateerd is aan een actuele problematiek en/of een lopend onderzoek binnen het architecturale veld.

De zwaartepunten van je masterproef kunnen dus zowel ontwerpend als eerder onderzoek georiënteerd zijn. Een mengvorm (ontwerpend onderzoek) kan ook. Je beheert zelfstandig het opzet en de planning van je masterproef en voert die uit, onder begeleiding van een promotor (en eventueel een copromotor). De thematische insteek van je masterproef kan bepalend zijn voor de richting die je wil inslaan nadat je bent afgestudeerd, hetzij als architect, als werknemer bij de overheid, bij een aannemer, of uitbouw van een of ander eigen onderneming. De intensiteit van de masterproef heeft ook al heel wat studenten zin doen krijgen in meer, en betekende een opstap naar verdere specialisatie  (stedenbouw, vastgoed, management, kunstpraktijk, …) aan gerenommeerde instellingen in binnen- of buitenland.

Bekijk de afstudeerprojecten 2019 - 2020 online